Čtvrtek

24. června 2021

Nyní

20°

Zítra

16°

Svátek má

Krajské i senátní volby letos provázejí preventivní protiepidemická opatření

24. 9. 2020

page.Name
O tom, kdo zasedne v novém zastupitelstvu kraje, rozhodnou občané 2. a 3. října. Volba senátora proběhne ve stejném termínu a případné druhé kolo pak 9. a 10. října. Volit se v Hradci Králové bude v 85 volebních okrscích. V souladu s protiepidemickými opatřeními bude možné využít i zvláštní způsoby hlasování, například hlasování z auta určené pro voliče v karanténě.

Obálky s hlasovacími lístky pro zastupitele kraje a senátora obdrží občané do 29. září včetně do domovních schránek podle místa trvalého pobytu, k dispozici budou také ve volebních místnostech. „Ty budou v pátek 2. října otevřeny od 14 do 22 hodin, v sobotu 3. října pak od 8 do 14 hodin. Případné druhé kolo volby senátora proběhne za týden 9. a 10. října ve stejném čase jako první kolo,“ řekl vedoucí správního odboru hradeckého magistrátu Terézia Vitáková.

Ve volební místnosti se volič prokáže občanským průkazem nebo cestovním pasem. Při hlasování ve volebních místnostech bude třeba dodržovat hygienicko-protiepidemická opatření jako nasazená rouška nebo obdobná ochrana úst a nosu po celou dobu s výjimkou okamžiku, kdy voliče volební komise vyzve k jejímu sejmutí pro účely identifikace. V každé volební místnosti budou připravené desinfekční prostředky na ruce, stejně tak budou volební komise pravidelně dezinfikovat prostory.

V místnosti bude nutné dodržovat vyznačené nebo přiměřené rozestupy. Doporučeno je také přinést si vlastní psací potřeby pro případnou úpravu hlasovacího lístku.  Ze závažných důvodů, například úraz nebo dlouhodobá nemoc, může volič požádat o hlasování v místě svého trvalého bydliště. O přenosnou volební schránku lze v Hradci Králové žádat na Magistrátu města Hradec Králové.

Vzhledem k současné pandemické situaci je možné pro tyto volby využít zvláštní způsoby hlasování, které jsou určené pro osoby, jimž nařídila karanténu nebo izolaci z důvodu onemocnění covid-19 krajská hygienická stanice nebo praktický lékař. Hlasování je umožněno i voličům umístěným v zařízeních, která byla rozhodnutím hygienické stanice uzavřena.

„V případě karantény nebo izolace z důvodu onemocnění covid-19 mohou voliči využít hlasování z auta u volebního stanoviště, tedy takzvané drive-in hlasování. V Hradci Králové bude toto stanoviště zřízeno v areálu magistrátu města s vjezdem ze Šimkovy ulice. Stanoviště bude uzpůsobeno pro průjezd motorového vozidla,“ doplňuje Vitáková. Takto může volič hlasovat ve středu 30. září od 7 do 15 hodin, v případě druhého kola senátních voleb pak 7. října ve stejném čase.

„Ti, kteří nemohou využít způsob drive-in hlasování, mohou hlasovat do zvláštní přenosné volební schránky. O to bude nutné požádat, což je možné do 1. října do 20 hodin, a to na speciální telefonní lince krajského úřadu,“ informuje Vitáková. Toto hlasování bude probíhat od pátku od 7 hodin do soboty volebního týdne do 14 hodin. Volit budou moci také lidé, kteří se nacházejí v pobytovém zařízení sociálních služeb, které bylo uzavřeno. Krajský úřad do nich vyšle speciální komisi pro hlasování. Takto hlasovat bude možné od čtvrtka 1. října od 7 hodin do pátku 2. října do 18 hodin.

Volit půjde také s tak zvanými voličským průkazem, kterým se prokáží osoby, jenž chtějí hlasovat v jiné volební místnosti, než mají v místě trvalého bydliště. Žádosti o voličské průkazy jsou přijímány na hradeckém magistrátu. V případě listinného podání nebo podání prostřednictvím datové schránky musí být žádost doručena nejpozději do pátku 25. září. Osobně lze žádost podat nejpozději 30. září do 16 hodin. Volit do krajského zastupitelstva je možné kdekoliv na území kraje. Do Senátu je možné volit pouze v obcích senátního obvodu.

O hlasy voličů do 45členného zastupitelstva Královéhradeckého kraje se uchází dvanáct stran a hnutí. Volič si vybere pouze jeden hlasovací lístek strany a na něm může zakroužkovat pořadové číslo u čtyř kandidátů, kterým dá preferenční hlasy. O post senátora se v hradeckém volebním obvodu uchází jedenáct kandidátů a volič si může v každém kole zvolit jen jeden hlasovací lístek, to znamená jednoho kandidáta.

(hyš-tz-kš)
hynek@salonkyhk.cz
Ilustrační foto