Sobota

20. dubna 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Galerie moderního umění nabízí exkluzivní výstavní projekt Čtyři patra umění

2. 10. 2020

Galerie moderního umění nabízí exkluzivní výstavní projekt Čtyři patra umění 0 snímků
Zatímco některé vernisáže výstav jsou velmi tradiční, jiné jsou něčím výjimečné. Do druhé skupiny se nepochybně zapíše expozice Čtyři patra umění, která byla nedávno slavnostně zahájena před Galerií moderního umění v Hradci Králové. Jak už název napovídá, šlo o otevření čtyř výstav najednou – Jiřího Hilmara, Petra Stanického, Dalibora Bači, Vladimíra Preclíka, a dernisáž stálé expozice Proměny obrazu/obrazy proměn.

Kdo z příznivců kvalitního umění dorazil, určitě si v útrobách této výstavní instituce přišel na své. „Od mého příchodu jsme se snažili výstavní prostory přetvořit tak, aby byly pro jednotlivé umělce vyhovující. Po rekonstrukci jsme znovu otevřeli výstavní prostor foyer a také vytvořili tak zvanou Bílou kostku, která umožňuje jistý způsob vizuality. S tím souvisí to, že v zadním traktu jsme přeměnili prostor do černé kostky, kde je sbírka související s pohyblivým obrazem,“ řekl ředitel galerie František Zachoval, který ji vede od 1. dubna minulého roku.

A co čtyřčlenná výstava návštěvníkům nabízí? V první řadě je třeba se zaměřit na velmi zajímavou expozici Jiřího Hilmara nazvanou Nalézat ztracenou rovnováhu. Základem uměleckého vyjádření tohoto třiaosmdesátiletého hradeckého rodáka a čestného občan města je téma prostoru a přírody. Jak uvedla kurátorka výstavy Ilona Víchová, systém přírody Hilmar citlivě kóduje do svých reliéfů, objektů a instalací společně s poselstvím, že právě v tomto bodě se člověk a příroda rozcházejí.

Samotná výstava v galerii nabízí výběr z autorových objektů a reliéfů, jejichž společným materiálovým jmenovatelem je dřevo. „Jde o klíčová díla z let 1977 až 2002, v nichž umělec zhmotnil úvahy nad vztahem člověka a přírody,“ prozradila kurátorka. Jiří Hilmar, jehož výstava potrvá do 28. února, prostě se svým dílem pracuje jako příroda a k divákovi tiše promlouvá.

Další vystavující, sochař Petr Stanický, v expozici Jiný prostor Hugo Demartini představuje dílo šité na míru Bílé kostky. Přes pomyslné Okno Zlína a Flowing through otevírá uzavřený prostor, do nějž neproniká denní světlo, a odráží střet těchto dvou zcela odlišných světů. „Právě proměny optických vlastností prostřednictvím účinků světla či volbou úhlu pohledu se staly výchozím bodem této výstavy,“ prozradila její kurátorka Anna Zemanová. Divák ji může navštívit do 6. prosince.

Vstupní foyer zabrala instalace Za kulisou od Dalibora Bači. „Sestává z fyzické architektury, komory zaklesnuté do vstupní haly a performativních pobytů umělce v této komoře. V průběhu devíti měsíců stráví umělec tmavé a zvukově izolované komoře vybavené pouze lůžkem a sociálním zařízením, tři týdenní pobyty oproštěn od konzumace jídla, zpráv z vnějšího světa včetně lidského kontaktu, médií a sociálních sítí. Zkušenosti a případná prozření z těchto pobytů bude umělec následně prezentovat v GMU začátkem roku 2021,“ přiblížil ředitel Zachoval.

Nekousavě kousati (Dar Vladimíra Preclíka Královéhradeckému kraji) je název výstavy legendy českého sochařství. Tento dar umělec kraji věnoval v roce 2008 a sám sestavil kolekci tak, aby ukazovala retrospektivní přehled celé jeho tvorby od úplných začátků až po zralá díla. „Kromě toho je soubor doplněn o portréty Vladimíra Preclíka a jeho přátel,“ doplnila kurátorka Petra Příkazská. Tuto stálou expozici lze navštívit až do 22. května 2022.

A nejen v souvislosti s výstavou Čtyři patra umění je třeba zmínit, kde by chtěl její ředitel galerii vidět v budoucnosti. „Je asi těžké konkurovat výstavním institucím v Praze, Brně nebo Ostravě. Chtěl bych však, aby to byla jedna z ukázkových institucí, která dokáže představit, jak interpretovat současné výtvarné tendence pro širokou veřejnost. To považuji za nejdůležitější moment. Když se nám to povede a budeme návštěvníky vyhledávanou galerií, tak to bude pro nás velká satisfakce,“ nechal se slyšet v rozhovoru pro zářijový magazín Salonky ředitel František Zachoval.

Hynek Šnajdar
hynek@salonkyhk.cz
Foto: Hynek Šnajdar