Čtvrtek

30. března 2023

Nyní

11°

Zítra

Svátek má

Benešova třída chátrá, její rekonstrukce přijde zhruba na miliardu

29. 6. 2020

page.Name
Z úvěru chce město zaplatit nutnou rekonstrukci Benešovy třídy, kde se nachází největší panelové sídliště v Hradci Králové. Chátrající lokalita potřebuje opravu jako sůl a nebude to levné. Mohla by přijít na částku kolem jedné miliardy korun.

Na část rekonstrukce se bude snažit město získat dotace z fondů Evropské unie a z norských fondů. Oprava Benešovy třídy patří mezi hlavní priority hradecké koalice. Radnice mezi lety 2012 až 2014 opravila asi za 150 milionů korun prostřední třetinu třídy. Zbylé části, zejména kovové rampy s chodníky a střešními konstrukcemi, dál chátrají a rozpadají se. Samotné panelové domy městu nepatří a postupně si je opravují jejich soukromí majitelé.

Opravu zbývajících dvou třetin třídy radnice rozdělila na čtyři etapy. Město začátkem května požádalo stavební úřad o vydání územního rozhodnutí pro rekonstrukci třídy. „Stále je před zahájením samotné stavby spousta práce, ale nyní jsme postoupili o další významný krok dopředu. Podařilo se nám zajistit 75 procent souhlasů vlastníků dotčených pozemků, což by pro zahájení oprav mělo stačit,“ uvedl náměstek primátora Jiří Bláha.

Pokud by šlo vše hladce, mohlo by mít město podle něj vydané územní rozhodnutí do konce letošního roku. „Poté bude zpracována projektová dokumentace pro stavební řízení a podána žádost o stavební povolení. Po vydání stavebního povolení projektant zpracuje zadávací a prováděcí dokumentaci. Na jejím základě proběhne výběrové řízení na zhotovitele,“ řekl náměstek. Vlastní přestavba ulice by pak mohla začít v roce 2024.

Podle náměstkyně primátora Moniky Štayrové bude finančně nejnáročnější rekonstrukce podzemní části Benešovy třídy s výstavbou podzemních garáží, která by mohla pohltit 75 procent odhadovaných nákladů. „Dotace bychom chtěli získat na rekonstrukci veřejných prostorů na povrchu,“ prozradila. Město je připraveno poradenstvím pomoci i majitelům paneláků s jejich opravami.

Bulvár Benešovy, dříve Marxovy třídy vznikl uprostřed sídliště Moravské Předměstí, které bylo budované v 70. a 80. letech minulého století. V mnohapatrových panelácích kolem ulice žije asi 10 tisíc lidí.

Zdeněk Rychtera kš
ČTK
Ilustrační foto: Revitalizace Benešovy třídy (HK)