Pátek

1. března 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Někteří senioři situaci nerozumí, říká ředitelka domova pro seniory

11. 4. 2020

page.Name
Ohroženou skupinou při epidemii koronaviru jsou senioři. Mnoho z nich je v této těžké době odkázáno na pomoc rodiny nebo sociálních služeb. Nezbytné restrikce se dotkly i domovů pro seniory, které se pro okolí prakticky uzavřely. Život uvnitř ale koronavirus tolik nepoznamenal. „Jediným vážným omezením je to, že se klienti nemohou vidět s blízkými,” říká Daniela Lusková, ředitelka královéhradeckého Domova U Biřičky, kde pečují od 340 dědečků a babiček.

Co všechno jste museli v souvislosti s epidemií koronaviru změnit?
Pečovatelé, kuchaři, sestry a další kolegové dělají svoji práci tak, jako jindy. Dámy a pánové, kteří u nás žijí, zatím v objemu poskytovaných služeb nepocítili změnu. Jediným vážným omezením je, že se nemohou vidět se svými blízkými a vyjít mimo areál.

Jak restrikce dopadly na vás jako ředitelku a vůbec vedení domova?
Pro management znamená tato událost přechod do režimu krizového řízení, ve kterém pracujeme prakticky od začátku března, neboť jsme měli informace včas a podle toho připravili základní krizový plán. Ten je stále živý a měníme ho podle situace. Zákaz návštěv a používání roušek jsme přijali ještě před nařízením vlády.

Jak jste na tom s tolik diskutovanými ochrannými pomůckami?
Jsme velká organizace o 340 klientech a 230 zaměstnancích, proto si nemůžeme dovolit nemít zásoby. Zpočátku jsme žádný materiál zvenku nedostali. Sami jsme si za šílené peníze sehnali další roušky a našli si dodavatele 500 litrů desinfekce, kterou jsme si i sami dopravili. Naši zaměstnanci okamžitě dostali veškerý zdravotnický materiál. Zároveň probíhá přísná kontrola zdravotního stavu u každého, kdo do zařízení vstoupí, od zaměstnanců po dodavatele. Nutno říci, že všichni k opatřením přistupují s respektem, ráno u toho bývá i velká sranda.

Povídejte…
Najednou komunikujeme očima, když máme ústa přikrytá, nějak nás to všechny stmeluje a vládne dobrá nálada. Zřídili jsme také podnikové hlídání dětí, což je možnost, jak udržet alespoň některé maminky v práci.

Jak změny přijímají klienti?
Dámy i pánové jsou klidní, sledují televizi, navíc řada z nich situaci vůbec nerozumí, protože jsou izolovaní a odtržení od reality. Všichni každý den procházejí kontrolou zdravotního stavu a případných symptomů onemocnění COVID-19. Kontakt s rodinami je zajištěn především přes telefony, máme i notebook a Skype na videohovory.

Jaký mají teď program, když nemohou ven a ani se setkat s blízkými?
Veškeré aktivity podnikáme v malých skupinách, jinak je program jako jindy. Jídlo, základní péče, televize a vydatný spánek.

Pomáhají vám v těchto náročnějších časech dobrovolníci
Dobrovolníci se hlásí, zejména studenti škol, kteří nyní sedí nevyužití doma. Kapacity jsou však i tak omezené, nebereme každého a vybíráme si mezi nimi. Jsme vděční i pomocníkům zvenku, kteří nám nosí ušité roušky. Naopak balíčky pro klienty nepřijímáme, protože je to riziková cesta pro zavlečení viru.

David Záruba
david@salonkyhk.cz
Foto: archiv Domova U Biřičky