Neděle

25. února 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Bronzový poklad na Hradecku může odkazovat na pravěké hradiště

6. 11. 2020

page.Name
Archeologové v září u obce Skalice na Hradecku v části Skalička vyzvedli ze země hliněnou nádobu s 25 bronzovými předměty z mladší doby bronzové z období lužické kultury. Nález datují do 10. století před naším letopočtem. Vědce na bronzový depot včas upozornil spolupracující hledač Pavel Černý, který jej našel pomocí detektoru kovů.

„Díky tomu se podařilo získat depot téměř v kompletní podobě, tak jak byl v pravěku do země zřejmě uložen,“ ČTK to řekl Miroslav Novák, vedoucí archeologického oddělení Muzea východních Čech. Nález je v Královéhradeckém kraji mimořádný. Zřejmě souvisí s pravěkým osídlením na nedalekém návrší Pardědub.

„Takto kvalitně dochovaných depotů z mladší doby bronzové v Královéhradeckém kraji nemáme mnoho. Soubor naštěstí z podstatné části unikl orbě. Depot obsahuje soubor bronzových srpů a seker, dva náramky, přívěsek ve tvaru miniaturního meče a poškozenou bronzovou sponu výjimečnou zdobením i tvarem. Díky vzornému přístupu nálezce se nám podařilo odborně depot vyzvednout a získat cenný materiál, který budeme dál analyzovat,“ uvedl Novák.

Podle něj je mimořádné se dostat k depotu, který není poničený ani orbou ani neodborným zásahem nálezce. „Máme k dispozici nejen bronzy, ale i hliněný obsah nádoby s organickými prvky. To není při nálezech depotů běžné. Na Královéhradecku jde v novodobé historii archeologie teprve o druhý takový případ,“ prozradil pracovník muzea.

Návrší Pardědub nad řekou Labe bylo osídleno v několika etapách pravěku včetně doby bronzové. Na jeho úpatí se rozkládá jedno z největších žárových pohřebišť v zemi. O návrší se mezi archeology už více než století uvažuje jako o množném pravěkém hradišti. Dosud pro to důkazy chyběly. Podobné depoty, jak sdělil Novák, se často v okolí hradišť z této doby vyskytují, pojí se často na významné místo, nikoli jen na běžné sídliště zemědělského rázu.

Archeologové nechali obsah nádoby s bronzovými předměty nejprve prozkoumat v nemocnici na CT, aby zjistili, jak byly předměty uvnitř uloženy. „Cétéčko nám ukázalo, že některé předměty byly k sobě zřejmě něčím svázané. O některých stejnorodých souborech seker či náramků se soudí, že šlo o předmincovní platidlo a mohlo tomu tak být i v případě našich srpů,“ dodal Novák.

V letošním roce zahájil Královéhradecký kraj a jeho muzea projekt, jehož cílem je navázat dlouhodobou spolupráci s hledači, kteří historické předměty hledají s pomocí detektorů kovů. Muzea pro hledače přichystala školení, na čas pozastavená z důvodu protikoronavirových opatření. Chtějí jim za spolupráci nabídnout také různé výhody, například volné vstupy do muzeí, slevy na knihy, a především při dodržení základních pravidel možnost se legálně a bez obav věnovat svému koníčku.

Zářijový nález je v této souvislosti příkladem efektivní spolupráce s hledači. V kraji může být několik tisíc lidí, kteří se hledáním a uchováváním předmětů mnohdy pohybují na hraně zákona nebo za ní. Doposud archeologové v kraji spolupracovali aktivně jen s několika desítkami hledačů.

Tomáš Kučera
ČTK
Ilustrační foto