Středa

29. listopadu 2023

Nyní

Zítra

Svátek má

Fakultu vojenského zdravotnictví v Hradci Králové povede Roman Chlíbek

25. 11. 2020

page.Name
Děkanem královéhradecké Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany bude od 1. února 2021 vakcinolog a epidemiolog Roman Chlíbek (55). Včera jej do funkce děkana ze tří kandidátů zvolil akademický senát fakulty. Chlíbek byl děkanem fakulty již v letech 2009 až 2013. V čele fakulty nyní nahradí Pavla Boštíka, kterému ke konci ledna skončí funkční období.

Plukovník v záloze Chlíbek je předsedou České vakcinologické společnosti a také vedoucím epidemiologické skupiny při ministerstvu zdravotnictví. Ve vakcinologické společnosti i ve skupině ministerstva hodlá nadále působit. Na fakultě je Chlíbek vedoucím katedry epidemiologie.

V roce 1989 zakončil studia na Vojenské lékařské akademii Jana Evangelisty Purkyně a Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové v oboru všeobecné lékařství. Dále se profiloval v oboru preventivní medicíny, epidemiologie a vakcinologie. V roce 2012 byl v oboru hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie jmenován profesorem. V minulosti byl také například předsedou akademického senátu či proděkanem pro vnější vztahy a rozvoj hradecké fakulty.

Fakulta vojenského zdravotnictví je jednou ze tří fakult Univerzity obrany a je centrem zdravotnického vzdělávání profesionálů Armády ČR. Profesně se fakulta profiluje zejména v oblasti vojensko-odborné výuky urgentní medicíny, medicíny katastrof a ochrany proti biologickým, chemickým a nukleárním hrozbám.

Vyučuje především šestiletý studijní obor vojenské všeobecné lékařství a pětileté studijní obory vojenské zubní lékařství a vojenská farmacie. V akademickém roce 2019/2020 měla fakulta v magisterských, bakalářských a doktorských studijních programech zapsáno 284 studentů.

ČTK
Foto: unob.cz, Dita Zetochová