Čtvrtek

30. března 2023

Nyní

10°

Zítra

Svátek má

Opravuje se historická dřevěná zvonice z 16. století, celou ji narovnají

22. 11. 2020

page.Name
Římskokatolická farnost ve čtvrti Nový Hradec Králové opravuje památkově chráněnou dřevěnou zvonici z 16. století. Zvonice při letošní první etapě oprav především získá nové základy a základový rošt, jehož původní trámy byly již zcela ztrouchnivělé. Dělníci také celou zvonici narovnají, takže se v ní zřejmě budou muset i převěsit zvony.

„Zvonici jsme chtěli opravit, aby opět vypadala hezky. Po rozebrání základů se zjistilo, že jsme s opravou začali za pět minut dvanáct. Základový rošt byl ztrouchnivělý, zvonice pokleslá na jednu stranu a ve špatném statickém stavu,“ řekl novohradecký farář Prokop Brož. Zvonice stojí v areálu hřbitova s dřevěným kostelem sv. Jana Křtitele, který je také kulturní památkou.

Dělníci z osmiboké zvonice vybrali asi 40 centimetrů nánosů, které se za více než 400 let nahromadily uvnitř zvonice. Našli při nich značné množství kosterních pozůstatků, které byly po zmapování a posouzení archeology pietně pohřbeny do jednoho z volných hrobů v blízkosti zvonice. Při rozebírání roštu se zjistilo, že jako opěrné patky sloužily staré náhrobky.

Aby mohli tesaři a zedníci připravit nové základy zvonice, tak ji celou pomocí heverů zdvihli o více než 15 centimetrů na předem dočasně vyzděné cihlové pilíře. Na nový základový rošt by měla být mnohatunová zvonice spuštěna příští týden. Celý vnitřek zvonice byl srovnán a vysypán štěrkem, který umožní lehčí zasakování vody a odvod plynů z podloží.

Ze dvou zvonů se převěšení zřejmě bude týkat především většího zvonu o váze 700 kilogramů z roku 1583. Zvon byl zrekvírován za druhé světové války a nalezen po válce v roce 1947 v Hamburku. Na zvonici byl znovu pověšen v roce 1968. Již tehdy stála zvonice nakřivo. Po jejím nynějším narovnání by byl nakřivo zvon.

Na jaře zahájená první etapa opravy by měla být hotova do konce roku. Církev na ni získala 1,35 milionu korun z grantů od ministerstva kultury, města Hradce Králové a kraje. Další opravy budou podle Brože pokračovat v následujících letech podle toho, jak se farnosti bude dařit získávat peníze. V dalších fázích opravy se počítá s výměnou opláštění a šindelových střech zvonice a s opravou dalších dřevěných částí. Farnost plánuje, že rekonstrukci by mohlo završit pořízení třetího zvonu místo zvonu, který byl zrekvírován v roce 1917.

Zdeněk Rychtera
ČTK
Ilustrační foto: hkregion.cz