Pátek

21. června 2024

Nyní

18°

Zítra

19°

Svátek má

Martin Červíček: Lidi kolem sebe musíte umět přesvědčit a ukázat jim směr

9. 12. 2020

page.Name
Královéhradecký kraj má nového hejtmana, v pondělí 2. listopadu jím byl zvolen Martin Červíček. Ve velkém rozhovoru, který vznikl pro prosincové magazíny Trutnovinky, Vrchlabinky a Salonky tento úspěšný politik a někdejší policejní prezident popisuje, jakým výzvám i nástrahám nyní kraj čelí, jak v něm bude pokračovat výstavba komunikací či nemocnic, ale netají ani své budoucí politické ambice.

Dnes, kdy děláme tento rozhovor (16. listopadu, pozn. autora), to jsou dva týdny, co jste byl zvolen hejtmanem Královéhradeckého kraje. Jaké jsou vaše pocity po tomto začátečním období?
K pozici hejtmana přistupuji s veliký respektem a jsem moc rád, že jsem společně s kolegy dostal šanci pokračovat v tom, co jsme započali v uplynulých čtyřech letech. Přestože by se mohlo zdát, že pokračujete a že vás už nic nepřekvapí, byl začátek v nové pozici velmi hektický. Nestěžuji si, jsem zvyklý jít vždy do všeho naplno a jsem připraven problémy řešit. Aktuální složitá situace vyžaduje hledání velmi operativních řešení, současně je třeba nastavit nový systém fungování úřadu a nelze odkládat ani přípravu rozpočtu na příští rok, takže start je opravdu velmi intenzivní. Vše je to ale o efektivním vrcholovém řízení a schopnosti lidi kolem sebe nadchnout pro společnou věc. A v tom se cítím jako ryba ve vodě.

Potkáváme se časně ráno. Kdy začíná váš obvyklý pracovní den?
Snažím se být tady na úřadě před sedmou hodinou. Po ránu má člověk nejvíce času udělat běžné administrativní věci, které odkládal, sjednat si schůzky, anebo před rozjezdem pracovního dne si některé věci ověřit.

Když se ještě vrátíme k volbám: Bylo těžší volby vyhrát, nebo sestavit koalici?
Nejtěžší pro každou osobu ve veřejném životě je samozřejmě získat důvěru veřejnosti. Ta se nezískává ve volbách, ale měla by být výsledkem předchozí práce, a volby výsledkem toho, zda ji lidé zavnímali a mají pocit, že když za vámi s problémy přijdou, neskončí tyto v šuplíku. Nešel jsem do politiky si své funkce odsedět, ale každý den si vše odpracovat, a věřím, že to stojí za důvěrou, kterou jsem ve volbách od voličů dostal. Stejně tak jsem si musel „odpracovat“ důvěru u svých stranických kolegů i politických partnerů, abych je přesvědčil, že má společná cesta a možnost navázat na výsledky z předchozího období má smysl.

Jak moc obtížné pro vás bylo vyjednat novou krajskou koalici?
Různých forem povolebního jednání s rozličnými výsledky už člověk zažil poměrně dost, takže bych v tom neviděl nějakou složitost. Je to zkrátka o tom, jestli k jednomu stolu si jsou schopni sednout lidé, kteří si uvědomí svoji zodpovědnost a uvědomí si, že chtějí dělat práci společně a mají zhruba stejnou představu o věcech kolem nás. Člověk zde dává na stůl své priority a zároveň se snaží najít s nimi společnou řeč. Politika je o kompromisech, ale takových, které nezklamou víru každého z nás v to, co děláme, ani důvěru voličů. Zásadní premisou zůstává, že politika má být prostředkem k řešení problémů obyvatel našeho kraje, naší země.

V minulosti jste velel celé policii v České republice, teď v podstatě velíte celému Královéhradeckému kraji. V čem vidíte největší rozdíl?
Nevelím. (smích)

To „velíte“ je myšleno samozřejmě v uvozovkách.
Myslím, že ani v policii příliš neplatí to, že velíte, jak si to asi každý představuje. Když chcete něčeho dosáhnout, tak o tom musíte všechny lidi kolem sebe přesvědčit, a to nejen slovy, ale i svým vlastním přístupem. Jsem přesvědčen, že jenom když lidi v dobrém smyslu slova zblbnete, správně je motivujete a děláte to s nimi, potom dosahujete nějakých výsledků. Pokud chcete jenom velet, a je jedno zda u policie nebo jako primář v nemocnici či hejtman, mnoho lidí vám neuvěří a nejde za vámi. Důležité je lidi vlastním přístupem přesvědčit a ukázat jim směr.

Když se rozdělovaly v rámci kraje jednotlivé gesce pro členy rady, vzal jste si pod sebe nějakou jako hejtman kraje i vy?
V našem kraji připadá hejtmanovi role krizového řízení a samozřejmě problematika zahraničních vztahů či věcí, které se týkají tiskového oddělení. Ale každý o mně ví, že jsem člověk, který se v dobrém slova smyslu snaží vstupovat do všech oblastí, jsem-li přesvědčen, že je mohu pozitivně ovlivnit či posunout. Takže určitě nechci pustit svoji dopravu a velmi intenzivně se v současné době věnuji záležitostem týkajících se ekonomiky či zdravotnictví. A přestože za každou oblast bude odpovídat konkrétní náměstek nebo radní, tak jsme se domluvili, že na všem budeme spolupracovat a já bych chtěl být v čele té spolupráce.

V minulém volebním období jste byl náměstkem hejtmana, který byl zodpovědný za dopravu, a podařilo se vám úspěšně zrealizovat tendr na zajištění autobusové dopravy v kraji. Nemrzí vás, že už nebudete při tom, až se bude vyjednávat podobný tendr pro dopravu vlakovou?
Ale já u toho sedět budu. Doposud jsem v týmu lidí, kteří připravují podklady pro jednání rady. Jsem stále ten, kdo se staví do pozice lídra při vyjednávání. Čeká nás závěrečná fáze a já rozhodně budu při výběru železničního přepravce, a to nejen svým hlasováním v radě.

Kdy by ten tendr mohl být dokončen a jeho výsledek uveden v život?
Tendr by se měl svým rozsahem podobat autobusové dopravě, která bude spuštěna na jaře 2021. U vlaků bychom chtěli mít rozhodnuto na přelomu roku a rozjezd podle nových smluv, které – jak doufám – uzavřeme předpokládáme v prosinci 2021. Je možné, že u vlakové dopravy bude po určitou dobu platit přechodné období, nicméně je naším cílem, abychom objednávali alespoň takový počet vlakokilometrů jako doposud a jezdily v našem kraji nové vlaky.

Když už jsme u dopravy, určitě každého zajímá další výstavba dálnice D11. Jaká je její perspektiva?
Chci věřit, že poslední sliby o dostavbě dálnice do Jaroměře budou naplněny. Očekávám, že se dočkáme otevření tohoto úseku do konce roku 2021. Myslím ale, že nás čeká obrovský problém hlavně s dostavbou obchvatu Jaroměře a úseku, který navazuje na dálnici. Zatím se termíny různí, ale bylo by fajn, kdyby se další část, jmenovitě úsek z Trutnova na státní hranici, začal stavět někdy kolem roku 2023. To by dávalo alespoň nějakou naději, že se situace v našem regionu zlepší. Do té doby nás čeká celé množství různých opatření, protože já si nedovedu představit, že pustíme tranzitní mezinárodní dopravu do regionu, který na to není z hlediska dopravní infrastruktury připraven. Ale doprava v našem regionu není jen o dálnici D11. Čeká nás výstavba dálnice D35 z Hradce Králové do Jičína a pak i řada obchvatů měst ve směru z Hradce Králové na Rychnov nad Kněžnou.V souvislosti s pandemií koronaviru chřadne ekonomika státu a do rozpočtu míří méně peněz z daní. Méně peněz pak dostanou města i kraje. Města si letos vymohla jednorázovou kompenzaci 1250 korun na každého obyvatele, kraje však podobně úspěšné nebyly. Jak velký problém bude znamenat současná ekonomická krize pro hospodaření Královéhradeckého kraje?
Bezesporu to ovlivní další hospodaření kraje. Budeme se muset soustředit na to, abychom ufinancovali provoz a zachovali nejpotřebnější investice ve všech oblastech. V rozpočtu kraje na příští rok očekávám výpadek v příjmech okolo půl miliardy korun, což je více než deset procent příjmů v rámci kalendářního roku. Ale ještě pár vět k těm kompenzacím, které dostaly obce a kraje nikoliv. Pokud jde o mne, rozumím tomu, že stát teď není v úplně ideální kondici a je potřeba šetřit. Jsem na to připraven a kraj se v nejbližších dvou letech uskromní, případně si na klíčové investice půjčíme. Ale nerozumím tomu, že jsme přesvědčováni, abychom se uskromnili, investice odložili nebo si na ně půjčovali, ale při přípravě státního rozpočtu se navyšují důvěryhodně nezdůvodněné sumy peněz a počty státních úředníků. Stát vodu káže a pije víno. Chce po nás, abychom šetřili, ale sám přidává další státní zaměstnance. Dává najevo, že jsme mu vlastně úplně jedno...

Pokud skutečně nastane vámi avizovaný výpadek v příjmech rozpočtu, dotkne se to v rámci kraje nějak chodu zdravotnických a sociálních služeb?
Ne. Na běžném fungování v jakékoliv oblasti našeho života se to zásadně neprojeví.

Můžete uvést příklad investice, k níž v příštím roce skutečně dojde bez ohledu na výpadek v rozpočtových příjmech?
Bude to určitě výstavba nového pavilonu v nemocnici v Jičíně. Musíme dokončit mnoho věcí, jako například nemocnici v Trutnově, nebo stojíme před rozhodnutím, zda rozjedeme investice do rychnovské nemocnice. Rád bych ještě zdůraznil, že pro nás v následujících letech budou životně důležité evropské peníze a jejich úspěšné čerpání. Proto se vrátím k tomu, co jsem říkal. My šetřit budeme, ale co dělá stát? Jen bobtná, přidává úřednická místa a jeho služba státu se nezlepšila. Jak to pak chceme vysvětlovat lidem, firmám nebo živnostníkům?

Šéf Asociace samostatných odborů Bohumír Dufek k tomu řekl, že by polovina restaurací nebo živnostníků mohla klidně zkrachovat…
Tomu já vůbec nerozumím. Chtěl bych věřit, že to je trošku popletené. Já se mezi podnikateli a živnostníky často pohybuji a vím, že to jsou lidé, o které se stát vůbec nemusí starat. Oni se starají sami o sebe, o své rodiny, vytvářejí mnohdy další pracovní místa a ještě odvádějí peníze tomuto státu. A jestli někdo řekne, že by mohla polovina z nich zkrachovat, tak to je naprostý nonsens.

Královéhradecký kraj se opakovaně umisťuje mezi nejlepšími regiony pro život v rámci celé České republiky. Čím si to vysvětlujete?
Jsou tady velcí zaměstnavatelé a není problém s nezaměstnaností. Je tu relativně dostatečně správně nastavená dopravní infrastruktura a veřejná doprava. A v neposlední řadě je to místo, kde si lze odpočinout a užít si volný čas.

Před volbami lidé mohli ve všech vašich volebních materiálech a poté i na volebních lístcích vidět, že jste brigádním generálem ve výslužbě. Obnáší ještě něco tato funkce, respektive jsou s ní spojeny například nějaké povinnosti?
Pro mě je to kus života. Já jsem 26 let sloužil tomuto státu a prošel jsem si různými pozicemi. Nejvíce si samozřejmě cením toho, když jsem byl policejním prezidentem a odpovídal jsem za bezpečnost této země. Při té příležitosti jsem byl prezidentem České republiky jmenován do hodnosti brigádního generála. Dnes už to není nic jiného než společenské uznání, vzpomínka a ocenění, které patří k mému životu. Nicméně z hlediska výkonu se k tomu již žádné povinnosti nevztahují.

Jako jediný lídr krajské kandidátky Občanské demokratické strany jste vyhrál volby ve svém kraji. V příštím roce budou parlamentní volby a v nich se budou strany snažit nabídnout voličům to nejlepší. A vy nejen svými dosaženými výsledky v rámci ODS mezi nejlepší patříte. Zeptám se tedy lakonicky: Nyní jste hejtmanem kraje, nicméně máte do budoucna vyšší ambice v rámci ODS, ale i celostátní politiky?
V současné době se samozřejmě soustředím na to, abych byl dobrým hejtmanem Královéhradeckého kraje a souběžně s funkcí senátora dělal to nejlepší pro náš kraj z regionálního hlediska. Ale zpět k vaší otázce. Já to do budoucna nevylučuji, vstoupil jsem do veřejného života s tím, že bych se jednou rád věnoval bezpečnosti. A že bych, pokud o to bude zájem, pomohl České republice ve správném fungování v bezpečnostních otázkách a jejich provázanosti se státní správou. Mimochodem já jsem nešel hned do velké politiky. Na začátku jsem dal všem jasně najevo, že si to chci vše opět odpracovat. Začal jsem proto na kraji, kde jsem byl nejprve zastupitelem, následně náměstkem hejtmana pro dopravu a postupně se snažím jít i cestou, kdy se připravuji, abych jednou mohl vstoupit v případě zájmu i do vysoké politiky. Kraj je pro mne výkonná moc, tedy že máte možnost něco skutečně ovlivňovat, o něčem rozhodovat. Něco řídíte a nesete za to zodpovědnost. A to by mělo platit i v jakékoliv funkci spojené se zákonodárnou mocí.

Co dělá Martin Červíček, když má volný čas?
Teď toho volného času moc nemá. Musím se přiznat, že veškerý svůj volný čas se snažím věnovat rodině. Možná jsem omezil své ostatní zájmy jako třeba jízdu na motorce. A když si přeci jenom vyšetřím chvilku pro sebe, snažím se sportovat, abych se udržel v kondici.

Děláme rozhovor pro prosincové číslo Vrchlabinek. Co si přejete pod stromeček?
Vůbec jsem o tom nepřemýšlel. Máme takový zvyk, že si pod stromeček snažíme dávat poukázku na zajímavý výlet či podobně strávený volný čas, abychom si trochu odpočinuli. Jinak Vánoce jsou samozřejmě o dětech, takže jsem zvědav, co Ježíšek nadělí našemu čtyřletému Tomíkovi i devatenáctiletému Martinovi. Ale osobně bych si moc přál především zdraví a spokojenost nejen mé rodině, ale i všem ostatním. V neposlední řade bych si také moc přál, abychom zejména my ve veřejném životě dokázali svými názory a hlavně skutky společnost zase více spojovat než rozdělovat.

Chtěl byste něco vzkázat čtenářům?
Především jim přeji hodně zdraví a štěstí v novém roce a chtěl bych poděkovat všem, kteří v posledních měsících dělali první poslední ve zdravotnictví, sociální oblasti, školství, ale třeba i všem těm, kteří v dalších službách zajišťují v těchto nestandardních podmínkách základní potřeby našeho každodenního života. Zasloužili se o to, abychom stále měli pocit, že ještě žijeme v normální době a že v případě potřeby o nás bude postaráno.

Martin Červíček (48)

Nový hejtman Královéhradeckého kraje vystudoval obor bezpečnostně právní studia na Policejní akademii Praha a obor sociální pedagogika na Pedagogické fakultě univerzity Hradec Králové. Od roku 1990 pracoval u policie, kde to dotáhl až na policejního prezidenta. 28. října 2013 jej prezident republiky Miloš Zeman jmenoval brigádním generálem. Na začátku roku 2016 vstoupil do politiky a na podzim téhož roku vedl kandidátku ODS v Královéhradeckém kraji v krajských volbách. Po nich se stal 1. náměstkem hejtmana zodpovědným za dopravu. V krajských volbách o čtyři roky později vedl uskupení ODS + Starostové a Východočeši, které v Královéhradeckém kraji zvítězilo, a 2. listopadu 2020 byl zvolen hejtmanem kraje. Martin Červíček je ženatý a má dva syny.


Jiří Štefek
jiri@vrchlabinky.cz
Foto: Miloš Šálek