Středa

29. března 2023

Nyní

Zítra

10°

Svátek má

Muzeum východních Čech i přes složitou situaci navštívilo téměř 14 tisíc lidí

31. 12. 2020

page.Name
Přestože bylo kvůli epidemiologickým opatřením souvisejícím s nákazou covid-19 v letošním roce stejně jako další kulturní instituce Muzeum východních Čech v Hradci Králové značně limitováno, přesto do něj zavítalo 13 729 návštěvníků. Ti měli možnost shlédnout celkem deset výstav. Nižší sezónní návštěvnost zaznamenalo také Muzeum války 1866 na Chlumu, kam dorazilo 3115 lidí.

Při příležitosti 154. výročí bitvy u Hradce Králové byla vystavena výtvarná umělecká díla s tématikou války 1866 ze sbírek muzea. Vznikla panelová expozice s tématikou archeologie konfliktů 19. století. Poprvé byly vyzkoušeny i nové muzejně pedagogické programy zahrnující prezentace pro střední školy v kinosále. V závěru roku pak byla opravena rozhledna, která bude zpřístupněna po ukončení protipandemických opatření. 

„Už teď řešíme podobu vzpomínkových akcí ke 155. výročí bitvy,“ řekl k plánům pro rok 2021 vedoucí Muzea války 1866 Jan Hrubecký s tím, že se rovněž připravuje vydání anglické verze publikace Malá encyklopedie války 1866. Jako reakce na uzavření této instituce v době omezení a rozvoje moderního muzejnictví se aktivity přesunuly do on-line prostředí. Muzejníci vytvořili více než dvě desítky virtuálních programů a pořadů.

Například prohlídky výstav Okolo Hradce aneb Hradečáci na kole, Uprostřed Koruny české – gotické a raně renesanční umění východních Čech 1250 – 1550, Skloletí/100 let sklářské školy v Železném Brodě nebo nově 1920 – 2020: století československé ústavnosti a demokratické armády. Vznikl také TV dokument o výstavě sezóny věnované gotickému a raně renesančnímu umění na východě Čech.

Vytvořeno bylo také několik různo-oborových unikátních multimediálních výstav a také několik interaktivních virtuálních exkurzí, které si mohou majitelé chytrých telefonů užít i přímo v terénu. a. S velkým zájmem se setkala série živě vysílaných přednášek. Pro žáky základních škol byla vytvořena výuková série hraných vzdělávacích videí nazvaná Letem světem středověkem.

Závěr letošního roku patřil virtuálnímu multimediálnímu adventnímu trhu Advent v Hradci, který navázal na více než třicetiletou tradici Muzejního adventního trhu. Podle ředitele muzea Petra Grulicha on-line nabídka aktuálně patří k nejpestřejším a nejrozsáhlejším v České republice a od počátku roku si ji prohlédlo na 27 tisíc plnohodnotných návštěvníků.

„Započteni jsou jen návštěvníci, kteří se při prohlídce virtuálních produktů muzea skutečně zastavili,“ uvedl. Rozvoj pokročilých digitálních technologií ve výstavnictví vnímá královéhradecké krajské muzeum jako jednu ze svých klíčových priorit. Součástí muzejní práce je i publikační a výzkumná činnost. Vědci a experti v roce 2020 publikovali desítky vědeckých knih, studií a článků, expertních posudků atd. Muzeum samo vydává tři vědecké časopisy.

Navíc v oblasti archeologické památkové péče archeologové muzea provedli přes 600 archeologických dohledů na více než 200 stavbách. Ve 30 případech došlo na archeologický výzkum, z toho v šesti případech většího rozsahu. Kromě toho byl vytvořen pilotní a unikátní projekt spolupráce s dobrovolnými hledači pokladů. A jaké má muzeum plány do nového roku 2021?

Vstoupí do něj se změněnou provozní dobou ve své historické budově na Eliščině nábřeží. „Dosud jsme měli prodlouženou provozní dobu do 20 hodin vždy v pátek. Tento den se ale neprojevil v dlouhodobé návštěvnosti jako vhodný a výhodný. Proto jsme se rozhodli, že prodloužená otevírací doba bude vždy v úterý, i s ohledem na doprovodné akce, které bychom rádi v novém roce návštěvníkům nabídli,“ prozradila mluvčí muzea Lucie Peterková.

Jak sdělil vedoucího návštěvnického oddělení muzea Stanislav Hrbatý na rok 2021 je naplánována opět zhruba desítka výstav. „Největší výstava v prvním pololetí nese název  Rudolf II. umění pro císaře, jež se bude konat od 23. dubna do 7. listopadu. Návštěvníkům na ní budou představeny mistrovské práce dvorních umělců císaře,“ přiblížil Hrbatý.

Veřejnost bude moci obdivovat běžně nepřístupná díla Bartholomea Sprangera, Hanse von Aachen, Josepha Heintze st., Pietera Stevense, Dirka de Quade van Ravesteyn, Matthiase Gundelacha, Adriaena de Vries, a také soubor grafických listů a kreseb. Dále to bude výstava Poklady spolupráce.  „Návštěvníci uvidí archeologické nálezy učiněné spolupracovníky muzea, zaevidované do roku 2019,“ dodal muzejník.

Ve výstavním plánu jsou také expozice Komenský v komiksu, přírodovědecká Spoušť plná života – příroda míst narušených člověkem i tradiční říjnová výstava Houby živé jedlé a jedovaté. V lednu bude zahájena stavba stálé expozice dějin města Hradce Králové
s názvem Cesty města, která obsadí čtyři sály ve dvou patrech muzejní budovy. Návštěvník se v první části expozice nazvané Cesta k městu českých královen, dále výstavy nazvané Cesta k pevnosti a K Salonu republiky.

(hyš-lp)
hynek@salonkyhk.cz
Foto: Ondřej Littera