Pátek

21. června 2024

Nyní

17°

Zítra

19°

Svátek má

V Hradci přibývá černých skládek, město na jejich likvidaci navyšuje finance

11. 9. 2020

page.Name
Nezodpovědnost některých obyvatel a institucí je neuvěřitelná. Místo, aby byly odpady vyváženy na k tomu určená místa, končí bez výčitek svědomí v městských prostorách nebo v přírodě. Tak je tomu i v Hradci Králové, kde bylo zaznamenáno zvýšené množství černých skládek, jejichž likvidaci musí řešit město.

„Bohužel se nám tu skutečně rozmáhá nešvar v podobě čím dál častějšího zakládání černých skládek u popelnicových stání. Kolikrát se mi stalo, že jsem byl svědkem toho, kdy vedle popelnic byly odloženy velké domácí spotřebiče, ale také třeba nábytek. Pro takové typy odpadů slouží sběrné dvory. Ve městě jsou hned čtyři a jejich provoz je nastaven tak, aby vždy každý den byl otevřen alespoň jeden,“ řekl náměstek primátora Martin Hanousek.

Nejčastěji jde o případy, kdy lidé odpady patřící do sběrného dvora umísťují v blízkosti popelnicových a kontejnerových stání. Náklady na zajištění likvidace těchto nadbytečných odpadů rostou. Rada města proto schválila navýšení financí ve výši 700 tisíc korun pro Hradecké služby, které právě úklid, sběr, předpravu a odstranění odpadů z černých skládek zajišťují. Definitivní schválení financí bude ještě začátkem října projednávat zastupitelstvo.

„Za první půlrok letošního roku jsme se již dostali na více než 756 tisíc korun. Tento extrémní nárůst se dá částečně vysvětlit také tím, že v době nouzového stavu musely být sběrné dvory uzavřené. Výdaje na likvidaci černých skládek v Hradci Králové ale stoupají již několik let. Jen pro srovnání, v roce 2016 likvidace tohoto druhu odpadu vyšla na necelých 279 tisíc korun, v roce 2019 už to bylo více než milion korun,“ doplnil náměstek primátora Jiří Bláha.

Občané mohou pro likvidaci odpadu využít sběrné dvory, jejich umístění a otevírací dobu je možné nalézt zde. Tím, že dochází k odkládání nepotřebných věcí na veřejném prostranství, a to i v místě kontejnerového stání jinam než do přistavených nádob, jde o zakládání černé skládky. Pokuta za takové jednání může dosáhnout až výše 50 tisíc korun.  Další možností, jak efektivně nakládat s již nevyužitými předměty, je využít služby re-use, která od července funguje ve sběrném dvoře v ulici Bratří Štefanů.

(hyš-tz-kš)
hynek@salonkyhk.cz
Foto: hradeckralove.org, ekolist.cz