Pátek

31. března 2023

Nyní

13°

Zítra

11°

Svátek má

Unikátní poklad z doby laténské na hranici civilizace byl objeven detektorem

12. 3. 2021

Unikátní poklad z doby laténské na hranici civilizace byl objeven detektorem 9 snímků
Hromadný nález celkem 15 předmětů, které mají původ nejen v českém, ale i zahraničním prostředí, na sklonku roku 2019 získalo Muzeum východních Čech v Hradci Králové. Tato instituce tak rozšířila své sbírky o pozoruhodný soubor artefaktů z mladší doby železné neboli laténské, která počíná přibližně 480 let před naším letopočtem.

Podle pracovníků muzea tento objev z převážné části učinil spolupracovník muzea Miloš Skořepa pomocí detektoru kovů. Během dalšího archeologického výzkumu byly zachyceny zbývající části. „Depot se skládal z velkého i menšího skleněného korálku, malé bronzové nádobky se dvěma oušky, dvou amuletů, kroužků, velkého masivního náramku a dalších drobných předmětů převážně z bronzu. Datován je do závěru starého letopočtu, na sklonek doby laténské,“ sdělili.

Zajímavostí je drobná bronzová nádobka. „Ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Palackého univerzity v Olomouci jsme se pokusili identifikovat její původní obsah. Žádná rezidua, která by v tomto ohledu umožnila zpřesnění interpretace, se však uvnitř nalézt nepodařilo,“ uvedli muzejníci.

Jak muzejníci dále přiblížili sbírkové artefakty, jeden z amuletů by mohl mít svůj původ v jihovýchodní Evropě, kde se jejich nálezy koncentrují ve větším množství. Známé jsou však i z našeho území. Druhý amulet zaujme estetickým ztvárněním a technologicky složitým provedením. Jejich poměrně velký výskyt pozorujeme na Slovensku a v Polsku.

„Snad právě ochranná funkce amuletu způsobila, že se oba objevují i na počátku nového letopočtu, kdy se našem území obývalo germánské obyvatelstvo. Například v Polsku se v germánském prostředí objevují často, podobně je tomu i na Slovensku a zřídka i v Německu. V několika případech se takový závěsek objevuje společně se stejným velkým náramkem, jako je i v našem depotu,“ upřesňují.

Často jde o soubory z doby římské, tedy období, kdy tyto předměty dávno vyšly z módy. Bylo by je tedy možno chápat jako jakési „starožitnosti“. „Můžeme předpokládat, že podobné předměty mohly sehrávat důležitou roli například v nějakém náboženském obřadu, který byl přijat a praktikován i v tomto novém kulturním prostředí,“ dodávají. Samotný depot je zajímavý i svým umístěním v krajině – na periferii dosud známého laténského osídlení východních Čech.

Objeven byl poblíž terénní deprese, které mohla být využívaná jako cesta při překonávání svahu, pod nímž se depot nacházel. Další pozoruhodností, je skutečnost, že ve vzdálenosti zhruba čtyř kilometrů od něj byl také detektorem kovu objeven stejně starý soubor předmětů z doby laténské, umístěný rovněž na úpatí výrazného svahu. Do roku 2019 právě on tvořil jeden z nejsevernějších dokladů pobytu člověka ve východních Čechách v době laténské.   

(hyš-tz-mvč)
hynek@salonkyhk.cz
Foto: Muzeum východních Čech