Středa

22. května 2024

Nyní

19°

Zítra

21°

Svátek má

Hradci Králové v počtu obyvatel „šlapou na paty“ Pardubice

26. 7. 2021

page.Name
Není žádným tajemstvím, že v Hradci Králové, i když velmi zvolna, ubývá obyvatel. Zatímco před více než třiceti lety se mohlo město pyšnit tím, že přesáhlo hranici 100 tisíc obyvatel, nyní jich zde žije o více než sedm tisíc méně. Podle Petra Matouška, ředitele Krajské správy Českého statistického úřadu v Hradci Králové, budou po nedávném sčítání lidu aktuální a podrobnější údaje k dispozici na začátku příštího roku.

Jak se ale bude v tomto ohledu situace v příštích letech vyvíjet, je zatím ve hvězdách. Jedno je však jasné už teď: Hradci Králové „šlapou na paty“ sousední Pardubice. Na konci roku 2016 měl Hradec Králové o 2885 obyvatel více, v závěru minulého roku to bylo už jen o 928 osob více, což Salonkám v rozhovoru potvrdila Věra Varmužová, vedoucí oddělení informačních služeb hradeckého statistického úřadu.

Nejvíce, přes 101 tisíc obyvatel, v Hradci Králové žilo v roce 1990. Od toho roku však obyvatel spíše ubývá.
Město Hradec Králové ve svém dlouhodobém vývoji, který Český statistický úřad meziročně sleduje ve statistické bilanci od roku 1971, mělo nejvíce obyvatel v roce 1990, a to 101 272 osob. Hranici 100 tisíc obyvatel překročil již v roce 1987, to měl 100 020 obyvatel, což trvalo deset let. Od roku 1997 je počet obyvatel pod zmiňovanou stotisícovou hranicí. Postupně ubývá i obyvatel kraje.

Co se děje
Od roku 1971 se počet obyvatel zvyšoval až do roku 1993, a to přirozenou měnou, tedy vyšším počtem narozených nad zemřelými i migrací. V souvislosti s demografickým vývojem po roce 1989, kdy se například narození dětí odkládalo do vyššího věku matek, začal úbytek obyvatel přirozenou měnou, ale i stěhováním, který v podstatě trvá dodnes. Pouze baby boom v letech 2008 až 2010 se promítl do celkového přírůstku obyvatel města. Nový životní styl související s výstavbou rodinných domů v zázemí města přinesl také migrační úbytek.

Kolik má aktuálně město obyvatel?
Statutární město Hradec Králové mělo podle demografické bilance k 1. lednu letošního roku celkem 92 683, z toho bylo 48,1 procenta mužů a 51,9 procenta žen. Z celkového počtu obyvatel kraje tak žilo v Hradci Králové 17 procent jeho populace.

A kolik jich ubylo za poslední rok?
V roce 2020 dosáhl celkový úbytek počtu obyvatel Hradce Králové celkem 256 osob vlivem přirozeného úbytku i stěhováním. Zemřelo o 206 obyvatel města více než se narodilo a vystěhovalo se o 50 osob více než se do města přistěhovalo.

V které čtvrti jich žije nejvíce a kde zaznamenáváte propad?
Hradec Králové má 21 částí a počty obyvatel v nich jsou k dispozici ze státního statistického zjišťování jen jednou za 10 let z výsledků Sčítání lidu, domů a bytů. To poslední se konalo letos na jaře a výsledky budou známy nejdříve na přelomu roku. Podle výsledků sčítání v roce 2011 žila čtvrtina obyvatel v Novém Hradci Králové, 15 procent v části Hradec Králové, 14 procent na Pražském Předměstí a desetina na Slezském Předměstí. Oproti sčítání v roce 2001 ve všech těchto populačně největších částech stav obyvatel mírně poklesl. Naopak vzrostl ve většině populačně menších částech, jako jsou například Kukleny, Malšova Lhota, Plotiště nad Labem, Roudnička či Třebeš. Důvodem je nová bytová zástavba.

Vystěhuje se z Hradce každoročně více lidí, než se přistěhuje?
Migrační přírůstek byl do roku 1993 kladný, další nastal až v roce 2007 a 2008, poté v roce 2015 a 2016, a také v roce 2019 (271 osob).

Může mít vliv na snižování počtu obyvatel i stárnoucí populace?
Úbytek obyvatel města je způsoben i všeobecným stárnutím populace, kdy do vyššího věku se dostává stále více obyvatel. Hradec Králové má po Karlových Varech mezi čtrnácti krajskými městy České republiky druhý nejvyšší průměrný věk s hodnotou 44,4 roku, stejně jako v celém Královéhradeckém kraji. Zvyšují se demografické charakteristiky, jako je naděje na dožití, která patří k těm vyšším v kraji i v okrese Hradec Králové.

Je pravda, že nedaleké Pardubice v počtu lidí už Hradec zvolna dohánějí?
Na konci roku 2016 měl Hradec Králové o 2885 obyvatel více, v roce 2019 o 1212 obyvatel více a na konci roku 2020 jen o 928 osob více než Pardubice, které dosahují růstu počtu obyvatel vyšší migrací i přirozenou měnou.

Hynek Šnajdar
hynek@salonkyhk.cz
Foto: Ondřej Littera