Sobota

24. února 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Velké náměstí zatím působí jako parkoviště, časem se tam má vrátit život

8. 4. 2021

page.Name
O rekonstrukci historického centra města Hradec Králové, kterým je Velké náměstí a jeho přilehlé okolí, se už hovoří řadu let. Podle primátora Alexandra Hrabálka jde o jednu z dlouhodobých priorit vedení města. Už v roce 2009 byl na stole návrh na revitalizaci tohoto prostoru, ale od té doby se nic zásadního nestalo.

Aktuálně první krokem k celkové opravě náměstí, který nedávno město deklarovalo, je oprava podloubí, přilehlých schodišť a počítá se i s osvětlením zespoda. Tento stavební úvod vyjde radnici na zhruba 10 milionů korun. „Bude to částka postupná, protože je to běh na delší časový úsek,“ řekl investiční náměstek primátora Jiří Bláha. Osloveni byli již vlastníci domů.

V souvislosti s mega akcí, kterou je nepochybně revitalizace celého prostoru včetně možného podzemního parkoviště, jsme se v anketě pro dubnový magazín Salonky obrátili nejen na hradecké politiky, ale také na další známé osobnosti města s otázkou: Čemu by po případné rekonstrukci mělo sloužit a jak by mělo být využíváno Velké náměstí?

Alexandr Hrabálek, primátor Hradce Králové

Rekonstrukce Velkého náměstí je jednou z dlouhodobých priorit vedení města, která pro nás nezůstává jen na papíře, ale začínáme ji pomalu realizovat. Úvodní etapou jsou rekonstrukce podloubí domů po obvodu náměstí, která město plánuje na vlastní náklady opravit. Oslovili jsme vlastníky nemovitostí s prosbou o vyjádření součinnosti v této věci. Je to začátek přeměny srdce Hradce Králové, do kterého by se měl v následujících letech vrátit jeho původní život. Hlavním smyslem je vytvořit pro veřejnost krásné prostředí, kde se skloubí úctyhodná historie našeho města spolu se společenským životem dnešní doby.

Pavlína Springerová, prorektorka UHK


Velké náměstí je historickým srdcem našeho krásného města, které by v budoucnu mělo sloužit především jako místo setkávání nejen Hradečáků, ale i návštěvníků. Podzemní parkoviště na tomto historickém místě si nedokážu představit. Riziková investice, která se může vyšplhat až k miliardě korun, je v kontextu plánované výstavby fotbalového stadionu finančně neakceptovatelná. Kromě nevyzpytatelné ekonomiky projektu, závislé na archeologických a hydrogeologických podmínkách, vnímám velmi citlivě fakt, že by tímto megalomanským projektem došlo k nenávratnému poškození kulturního dědictví. Existuje více možností, jak řešit parkování v městské památkové rezervaci a byla bych ráda, pokud by vedení města zvažovalo více variant a hledalo tu optimální.

Ladislav Zikmund-Lender, historik umění

Rekonstrukce Velkého náměstí vzešla z architektonické soutěže, která se ale konala v roce 2009, a na tu dobu byl vybrán opravdu dobrý návrh. Od té doby se ale výrazně posunulo poznání o tom, jak bude třeba upravovat naše města v souvislosti s klimatickou změnou. Tedy dopady souvislé městské zeleně na snižování teplot, naopak důsledky souvislé asfaltové či betonové krytiny povrchů na zvyšování teplot a neobyvatelnost měst, a nakonec nutnost instalace vodních prvků. V tomto ohledu se tehdejší vítězný návrh jeví jako zastaralý a nutný revize, chceme-li budovat město pro 21. století. Obávám se, že nápady doplnit ho o podzemní parkoviště jeho perspektivu jen zhoršují: tento nápad je zcela nepřijatelný z hlediska památkové péče (archeologie) i s ohledem na zmiňovanou klimatickou změnu, kdy bude nutné přehodnotit i přístup k osobní automobilové dopravě. Nastanou doby, kdy zájmy jednotlivce bohužel budeme muset podřídit budoucímu zájmu kolektivu. Proti výstavbě podzemních garáží již vydalo stanovisko ministerstvo kultury, protože nelze vybagrovat obrovskou hmotu podzemního archeologického naleziště, které je pod Městskou památkovou rezervací a které je učebnicí lokální minulosti.

Jaroslava Vydarená, pracovnice Studijní a vědecké knihovny HK

Čím jsem starší, tím více tohle město miluji. Nejde jen o nádhernou urbanistiku a možnost kulturního a sportovního vyžití, máme dvě řeky, nádherné lesy, vzácné přírodní lokality, co si víc přát. Velké náměstí považuji za srdce města, starobylou a důstojnou tepnu a centrum důležitých dějinných událostí. Zejména při kulturních svátcích, hlavně o divadelním festivalu si užívám kulturu i setkání s přáteli. Potkám je všechny na jednom místě, a to je báječné. Moc bych si přála, aby srdce spokojeně a zdravě tepalo i po rekonstrukci. Velké náměstí až na výjimky bez aut, tu výjimku by měli mít rezidenti, podnikatelé pro potřeby zásobování a lidé, kteří chodí špatně. Náměstí plné hospůdek, galerií, obchůdků a butiků, zkrátka ráj pro ty, kteří nechtějí trávit čas v obchodních centrech. Zachovala bych dlažbu, náměstí plné laviček a stromů, pítko pro lidi i pro ptáky… přívětivé místo pro odpočinek a zároveň dostatečný a důstojný prostor pro setkávání většího počtu lidí. A podzemní parkoviště? Trochu bych se bála, ale pokud odborníci řeknou, že je to bezpečné a že to naše milované náměstí neohrozí, proč ne.

Pavel Marek, náměstek primátora


Zdá se mi sen. Procházím se s ženou po našem zrekonstruovaném náměstí. Bydlím tu kousek v útulném historickém penziónu. Co jsme se načekali. V dáli vnímám pohled na Bílou věž s radnicí a katedrálou. Všude kolem opravené domy, podloubí. Dělám si fotku na památku. Usedám ke stolečku v příjemném stínu vzrostlého stromu a se svojí ženou si říkám, tohle se nám fakt povedlo. Chvíle zastavení v téhle uspěchané době. Skvělý nápad vyrazit. Poblíž se pohybuje množství diskutujících hloučků i děti, co tu skáčou panáka. Koukám, že se tu dá jít i do podzemí. Zkusím nakouknout. Vypadá to zajímavě. Nějaká výstava ve vitrínách a chodby do tajemné historie. Kam to vede? Co tam je? Někdy musíme zajít, zase nový cíl. Právě kolem projel kočár tažený koňmi. Asi atrakce pro turisty. Sice jím nejsem, ale mávám. Tomu prostě neodolám a jedeme se projet. Kousek od nás vidím pouliční muzikanty. Tady to žije. Beru telefon a volám přátelům, nechcete přijít? Stánek s rukodělnými výrobky nemohu minout. Něco si musím vybrat domů. Jako patriot miluji vše, kde je něco s motivem našeho krásného města. Ne to nebyl sen, jen jsem zavřel na chvíli oči. To je skutečnost. Tohle se nám fakt povedlo. V Hradci Králové by chtěl žít každý.

Kateřina Burdová, psychoterapeutka


V souvislosti s Velkým náměstím by bylo dobré ochránit genia loci tohoto krásného místa. Nejen v jakési zakonzervované podobě historických kulis či muzea, ale vytvořit živé místo, které je přímo stvořené pro aktuální setkávání se s duchovnem, kulturou i posezením v útulných kavárničkách či hospůdkách. Jistě by nebylo špatné, zavést možnost trhů. Z čeho mám však dilema je to, aby rekonstrukce proběhla s citem. V každém případě by se už něco opravdu mělo udělat se současným stavem povrchu celého náměstí, kde teď parkují auta, je ohavnost sama, stav komunikace a chodníků hrozí úrazy. Nejsem odborník, abych hodnotila či posuzovala vhodnost podzemních garáží – osobní názor je ten, že je to „zvrhlost“. Nevím, jak jsou využité garáže přímo krajského úřadu, jestli je nutné vytvářet tento bombastický projekt, ale s tím asi nic neudělám. Zároveň by se mi asi moc nelíbilo, udělat z náměstí jen takovou „atrakci“ pro pouze účelové využití. Doufám, že náměstí se pozvedne ke své kráse a bude takovou pomyslným démantem na koruně královen – města, které bylo jejich věnným.

Hynek Šnajdar
hynek@salonkyhk.cz
Foto: Katuše Krejčíková, vizualizace ARN Studio, archiv Salonek