Sobota

24. února 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Vrty na Velkém náměstí potvrdily možnost výstavby podzemního parkoviště

26. 1. 2021

page.Name
O tom, že by pod Velkým náměstím v Hradci Králové mělo vzniknou podzemní parkoviště, se mluví už delší dobu. V této souvislosti se na konci minulého roku uskutečnil inženýrskogeologický průzkum, který měl určit strukturu a přesný rozsah podzemních vrstev v oblasti, Ten potvrdil, že v prostoru náměstí je možné vybudovat podzemní parkoviště podle návrhu konstrukčního řešení.

Podle mluvčího magistrátu Petra Vinkláře byly hlavním podkladem průzkumu tři vrty, jeden v blízkosti mariánského sloupu, druhý u trafostanice před kostelem Nanebevzetí Panny Marie a třetí v Komenského ulici. „Jejich umístění stanovili zpracovatelé studie podzemního parkoviště spolu s archeology Muzea východních Čech,“ uvedl.

Tyto průzkumné vrty provedla odborná firma, která poté společně se specialistou na zakládání staveb průzkum vyhodnotila. „Inženýrskogeologický průzkum odkryl poprvé v historii geologické složení a pořadí vrstev základových půd až do hloubky 25 metrů pod povrchem náměstí. V minulosti zde prováděné archívní průzkumy nepřesáhly hloubku deset metrů pod terénem,“ řekl primátor města Alexandr Hrabálek.

Vrty potvrdily kulturní vrstvu s možnými archeologickými nálezy, to se však předpokládalo. „Důležitým výsledkem je ale to, že průzkum potvrdil vhodnost navrhovaného konstrukčního řešení a jeho realizovatelnost. Toto řešení by mělo být bezpečné a v daných podmínkách historického hustě zastavěného centra města nejvhodnější z hlediska minimalizace vlivu výstavby na okolí,“ doplnil doplňuje investiční náměstek Jiří Bláha. Kulturní vrstvy s větší mocností byly nalezeny v blízkosti podzemní trafostanice a souvisí s její výstavbou, kdy do zpětných zásypů výkopů byly použity tyto kulturní vrstvy promíchané s místními zeminami.

Projektanti z týmu ARN Studia, které zpracovává ověřovací studii případné stavby podzemního parkoviště, mají navržené technologické řešení, jak by stavební práce mohly probíhat. „V první fázi by z povrchu Velkého náměstí byly vybudovány opěrné obvodové stěny a založen nosný systém, respektive sloupy a vrchní deska. Současně by byla provedena ražba spojovacího tunelu z Komenského ulice, kudy by probíhal transport vytěženého materiálu a současně materiálu stavby,“ popisuje architekt Jiří Krejčík.

Tato část stavby by tedy probíhala bez zatížení dopravy v tomto prostoru a většina prací by tak již byla prováděna pod zemí, přičemž zařízení staveniště by bylo umístěno v Komenského ulici. „Zvolené řešení výstavby v konstrukčních podzemních stěnách metodou top-and-down je standardní, proveditelné a ověřené na řadě staveb nejen ve světě, ale i v Česku,“ dodal architekt.

Jak prozradil primátor výsledky průzkumu jsou pro magistrát velmi pozitivní a historicky důležitou zprávou. „K definitivnímu rozhodnutí o vybudování podzemního parkoviště je ale ještě třeba spousta dalších kroků a schvalovacích procesů a bezpochyby to nejdůležitější slovo bude mít městské zastupitelstvo. Zatím tedy není o ničem rozhodnuto, ale už nyní je tento projekt napadán ze strany různých sdružení, spolků a občanských aktivistů, ostatně jak je v Hradci Králové zvykem. Bohužel tyto snahy ve svém důsledku komplikují i další záměry nejen města, je to také určitý signál pro jiné investory, kteří u nás chtějí podnikat a vytvářet nová pracovní místa,“ konstatoval Hrabálek.

(hyš-pv)
hynek@salonkyhk.cz
Ilustrační foto