Sobota

24. února 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Kontejnery mají sloužit jen občanům města, problémem jsou černé skládky

12. 11. 2021

page.Name
Přeplněné kontejnery, odpad kolem nich, to je častý obrázek v ulicích města Hradec Králové. Příčinou tohoto stavu bývá skutečnost, že do nich ukládají své odpady podnikatelské subjekty nebo kdokoliv jiný, který k tomu ale nemá oprávnění.

„To, že jsou kontejnery veřejně přístupné, neznamená, že do nich může odpady ukládat kdokoliv. Veřejně přístupné městské kontejnery slouží výhradně k ukládání odpadů, které vznikají v domácnostech občanů s trvalým bydlištěm v Hradci Králové,“ upozorňuje hradecká městská policie s tím, že v žádném případě do nich nesmí být ukládány odpady z firem, obchodů, restaurací a podobně.

Každý podnikatelský subjekt, ať právnická nebo fyzická osoba, je odpovědný za odpady, které při jeho činnosti vznikají. „Tyto opady je povinen předávat výhradně oprávněné osobě, vést průběžnou evidenci o jejich produkci a v případě dosažení stanovených limitů podávat roční hlášení,“ upřesňuje město.

Snižování množství skládkovaných odpadů, které vznikají v domácnostech občanů města, je jedním z hlavních cílů strategie pro nakládání s odpady v Hradci Králové. Podle magistrátu je tento cíl nejen v zájmu ochrany životního prostředí, ale je motivován i ekonomicky. Podle nové odpadové legislativy totiž výrazně porostou poplatky za uložení nadlimitního množství skládkovaných odpadů z produkce měst a obcí.

Dalším cílem je udržet město v čistotě, protože velkým problémem jsou černé skládky na jeho katastru. V minulém roce Městská policie Hradec Králové zaevidovala 423 těchto skládek. „Od začátku letošního roku je to již 268 skládek, které byly oznámeny nebo zjištěny vlastní činností strážníků. Odhalit původce je však velice obtížné, přesto se to v některých případech podaří,“ uvádí městská policie.

Zároveň však konstatuje, že pokud se pachatel nezjistí, zaplatí za likvidaci černé skládky všichni občané města. „Obracíme se na obyvatele našeho města a žádáme je o pomoc. Pokud spatříte osobu, která odkládá nepotřebné věci mimo vyhrazená místa, kontaktujte městskou policii nebo Policii ČR,“ vyzývají strážníci. Původci skládek hrozí na místě pokuta do 10 tisíc, u správního orgánu pak může její výše dosáhnout až 500 tisíc korun.

Hynek Šnajdar
hynek@salonkyhk.cz
Foto: Městská policie HK