Neděle

25. února 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Instalace zvonu neproběhla, expozice Cesty města ale slibuje velkou podívanou

17. 8. 2021

Instalace zvonu neproběhla, expozice Cesty města ale slibuje velkou podívanou 25 snímků
V prvním patře Muzea východních Čech v Hradci Králové došlo dnes k zajímavé události. Ředitel této instituce Petr Grulich pomalu otevřel dveře do místnosti za sebou a odhalil tajemství zrodu zbrusu nové expozice Cesty města, která se dokončuje a ve finále ve čtyřech sálech historické Kotěrovy budovy představí dějiny Hradce Králové.

„Chtěl bych vás požádat, abyste byli při prohlídce opatrní, protože se dostáváte ještě na staveniště, kde se na expozici dosud intenzivně pracuje,“ řekl zvědavým přítomným novinářům ředitel a pozval je do útrob, které budou obsahovat dějiny města od ranného středověku až do zrodu jeho moderní podoby. „Se slavnostním otevřením celé expozice a s přivítáním prvních návštěvníků počítáme s ohledem na zpoždění stavebních prací někdy v závěru měsíce října. První školní skupiny budou mít k digitální vzdělávací část expozice k dispozici zhruba o rok později,“ oznámil Grulich.

To už si vzal slovo vedoucí návštěvnického a výstavního oddělení Stanislav Hrbatý, který nastínil, jak bude vypadat atraktivní interaktivní procházka po osudech krajského města. „První část výstavy bude obsahovat nejstarší dějiny města a zahrnuje také zlaté období Hradce Králové,“ nastínil muzejník a představoval jednotlivé etapy vývoje města zachycené v připravované expozici.  

Velký zájem v této souvislosti vyvolal unikátní a originální historický zvon, který měl být při komentované prohlídce rozestavěných prostor instalován do modelu středověké zvonice, což se nakonec nestalo. „Dnes nebudete přímými svědky instalace zvonu, protože na tento proces je potřeba důkladná příprava, což zabírá hodně času,“ vysvětlila mluvčí muzea Lucie Peterková.

Hrubé stavby středověkého města, vojenské pevnosti i Salónu republiky z konce 19. a první poloviny 20. století jsou už hotovy. Umístěn je také jeden z centrálních exponátů – třetí model města představující středověký Hradec Králové. Aktuálně je zpracováván multimediální obsah, instalován mobiliář včetně postupného umísťování jednotlivých sbírkových předmětů.

Celkové náklady na vytvoření stálé expozice ve čtyřech sálech jsou 40 milionů korun s tím, že se na této částce finančně podílejí město, krajský úřad a také evropské dotace. „Zkondenzovat mnoho set let dějin krajského města do takto relativně malého prostoru tak, aby vznikl srozumitelný a napínavý příběh, není vůbec jednoduché. Autoři expozice, z nichž mnozí se autorsky podíleli také na knižní monografii dějin města z roku 2017, odvedli pořádný kus práce,“ dodal ředitel muzea Grulich.

CO NÁVŠTĚVNÍK MUZEA UVIDÍ

Stálá expozice bude rozdělena celkem na tři tematické okruhy. První, nazvaný Cesta k městu českých královen návštěvníkům ozřejmí význam Hradce Králové jako jednoho z nejstarších právních měst a představí také urbanistickou výstavbu města v období 13. – 16. století. Sál bude představovat Velké náměstí s dobovými řemesly a každodenností.

Druhá část expozice nazvaná Cesta k pevnosti přiblíží život královéhradeckých obyvatel v období bastionové vojenské pevnosti až do války z roku 1866, která představuje pomyslnou tečku za pevnostním obdobím.

Třetí část expozice s názvem K Salonu republiky přiblíží ve dvou sálech moderní epochu v dějinách města, a to od obnovy dynamického rozvoje Hradce v posledních desetiletích 19. století až do poloviny 40. let 20. století, kdy město dosáhlo dnešních kontur.

Hynek Šnajdar
hynek@salonkyhk.cz