Sobota

24. února 2024

Nyní

10°

Zítra

10°

Svátek má

Stop nebezpečným provozům, ochrana životního prostředí má přednost

5. 2. 2021

page.Name
V Hradci Králové dosud působilo několik provozů, které svou činností ohrožovaly životní prostředí ve městě. Krajský úřad se proto rozhodl vystavit těmto činnostem stopku. Přispěl tak k uzavření čistírny odpadních vod v Březhradu, chemické čistírny v Kuklenách i dekontaminačního a recyklačního střediska DEKOS na Pražském předměstí.

Čistírnu v Březhradu není možné na základě Rozhodnutím České inspekce životního prostředí nelze tedy provozovat březhradskou čistírnu. Podle náměstka hejtmana Pavla Bělobrádka provozovatel usiloval o změnu integrovaného povolení, což krajský úřad zamítl. Provozovatel totiž neprokázal, že stav zařízení je v řádném stavu, který by vyloučil možnost ohrožení bezpečnosti osob, majetku, životního prostředí a dalších chráněných zájmů.

„Zařízení ale nikdy nebylo uvedeno do plánovaného provozu, takže odtud žádné nebezpečí nehrozí,“ sdělil náměstek. Zamítavé stanovisko k žádosti provozovatele vydal krajský úřad v listopadu roku 2018. V následujícím roce rozhodla inspekce o zastavení provozu. Provozovatel nadále usiluje o změnu integrovaného povolení, ale krajský úřad řízení zastavil pro nedoplnění žádosti.

Odbor životního prostředí a zemědělství krajského úřadu se dlouhodobě zabývá i druhým zařízením téhož provozovatele na území Hradce Králové, kterým je chemická čistírna odpadních vod a odpadů v Kuklenách. Tento týden rozhodl, že záměr nakládat v této lokalitě s nebezpečnými látkami bude podroben celému procesu EIA.

Bez výstupů z tohoto procesu nelze vydat ani změnu integrovaného povolení, o níž provozovatel usiloval. Protože koncem minulého roku oznámil ukončení činnosti v provozovně, bude nutné z čistírny odvézt množství nebezpečných látek. V současné době nelze ani provozovat Dekontaminační a recyklační středisko DEKOS na Pražském Předměstí. Tam bylo rozhodnuto o zastavení provozu už v prosinci roku 2019. Toto krajské rozhodnutí potvrdilo loni v březnu Ministerstvo životního prostředí ČR.

„Na základě rozhodnutí krajského úřadu měl provozovatel zahájit odvoz nebezpečného odpadu v rozsahu nejméně 400 tun měsíčně. Svou povinnost však nesplnil, proto krajský úřad rozhodl o uzavření provozu. Nyní se v zařízení nachází ještě dva a půl tisíce tun nebezpečných odpadů,“ konstatoval náměstek Bělobrádek s tím, že krajský úřad bude i nadále vynucovat dodržování zákonů v oblasti ochrany životního prostředí.

(hyš-mf)
hynek@salonkyhk.cz
Ilustrační foto