Středa

24. července 2024

Nyní

23°

Zítra

22°

Svátek má

Hradecký biskup Vokál vyzval k pomoci ukrajinským uprchlíkům

3. 3. 2022

page.Name
Královéhradecký biskup Jan Vokál vyzval k pomoci Ukrajincům, kteří prchají před válečnou agresí, a to bez ohledu na jejich vyznání či přesvědčení. Obyvatelé Ukrajiny čelí patrně největšímu zlu, jakého je člověk schopen, systematickému a extrémně krutému násilí motivovaného čistou pýchou, uvedl biskup v prohlášení zaslaném ČTK. Vyzval k modlitbám za mír, za oběti války a také za obrácení těch, kteří tento těžký hřích vědomě páchají či se na jejich zločinech jakkoli podílejí.

"Jsme povoláni do tohoto světa a do tohoto času, abychom pomáhali obětem zmíněného zla. Abychom jim doširoka otevřeli nejenom svá srdce, ale i dveře," uvedl Vokál v tiskovém prohlášení.

Žádá správce farností, aby válečným uprchlíkům z Ukrajiny zpřístupnili ubytovací kapacity far a dalších zařízení, řeholní komunity, aby je vpustily do svých domů, rodiny, aby pomohly tak, jak svedou.

"Naše diecézní charita a někteří duchovní již od začátku války ubytovaly desítky rodin a dalším poskytují potřebnou pomoc. Nabídli jsme rovněž kapacity biskupského Nového Adalbertina v Hradci Králové, objektu kláštera v Králíkách, Marianum v Krkonoších, prostory v poutním centru v Koclířově a na dalších místech," uvedl královéhradecký biskup.

Ruskou agresi proti Ukrajině označil za konkrétní a hmatatelné zlo, které zabíjí téměř naše sousedy. "Jednoznačně nám ukazuje dělící linku mezi lhostejností a jediným správným křesťanským postojem," uvedl v prohlášení biskup, který v 80. letech odešel z tehdejšího Československa před totalitou.

"Tato zkušenost mi nikdy nedovolí, abych na uprchlíky nahlížel jako na někoho nežádoucího. Nikdo přece nedává dobrovolně přednost existenciální nejistotě v cizině před vlastním domovem. A pokud už to udělá, potřebuje naši pomoc v nouzi," uvedl Vokál.

V roce 1983 přišel do Říma studovat bohosloví právě jako uprchlík. "Nehrozilo mi ani zdaleka takové nebezpečí jako lidem prchajícím před válkou, i tehdy se mě však s otevřenou náručí ujalo tamní společenství církve a umožnilo mi stát se knězem. Stejně tomu bylo i ve Spojených státech, kde jsem mohl projít jáhenskou formací a kněžskými začátky," uvedl biskup.

Dobrovolníci, kteří se chtějí zapojit do pomoci uprchlíkům se mohou obrátit na diecézní charitu na e-mail: ukrajina@hk.caritas.cz či na zvlášť zřízené infolince na telefonním čísle 737 977 757, která je v provozu od 8:00 do 18:00. Další informace jsou na webu diecéze www.bihk.cz či diecézní charity www.hk.caritas.cz.

Ukrajina osmý den čelí ruské invazi, což vyvolalo uprchlickou vlnu. Ve středu byly v kraji podle Diecézní charity Hradec Králové stovky ukrajinských uprchlíků, jejichž počet rychle roste. V hradeckém kongresovém centru Aldis od středy funguje v nepřetržitém provozu Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině. Slouží primárně k příjmu a pomoci uprchlíkům z válkou zasažené Ukrajiny. Centrum zřídil ve spolupráci s hasiči, policií a dalšími organizacemi Královéhradecký kraj.

ČTK
redakce@salonkyhk.cz