Pátek

23. února 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Vyprávěcí karty odbornice z UHK pomáhají dětem rozvíjet fantazii

15. 3. 2022

page.Name
Zavést děti do světa příběhů a naučit je tvořit vlastní vyprávění mají za cíl nové vyprávěcí karty Kouzelná cesta, které připravila vedoucí Katedry českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové (PdF UHK) Petra Bubeníčková.

Nové vyprávěcí karty Kouzelná cesta jsou doplňkovou pomůckou pro rozvoj čtenářské gramotnosti a kritického myšlení. Karty mohou být použity současně se čteným textem, nebo jsou vhodnou pomůckou pro spontánní vyprávění bez opory uměleckého textu.

Hlavní přínosy vyprávěcích karet Kouzelná cesta Petra Bubeníčková spatřuje v „tvořivém vyprávění s pomocí karet, které aktivizuje dětskou fantazii, rozvíjí slovní zásobu, podporuje vyjadřování v delších větných úsecích. Karty představují funkční pomůckou pro rozvoj tvůrčího psaní.“ Sama autorka se dlouhodobě věnuje dětské literatuře, vývojové biblioterapii a didaktice literatury. Je například autorkou monografie věnované genezi nonsensové pohádky a spoluautorkou publikací zaměřených na problematiku dětského čtenářství a čtenářské gramotnosti. Zabývá se též terapeutickým vlivem knihy na čtenáře.

Autory originálních ilustrací jsou Oldřich a Františka Jelenovi. Jednotlivé ilustrace tvoří osobité umělecké mikropříběhy, dohromady však vytváří kompaktní celek pro vyprávění (nejen fantasy) příběhů, pro charakteristiku postav a prostředí, případně pro popis vyprávěcích postupů či jednodušších literárních žánrů. 

Vzhledem k univerzálnosti této pomůcky lze karty využít v průběhu celého prvního stupně základní školy i při práci s předškoláky. Jednoduchá metodika práce s kartami umožňuje jejich použití rovněž v domácím prostředí, tedy bez přítomnosti zaškoleného pedagoga. Uplatní se též v psychoterapeutické praxi. 

Použití karet bylo testováno na několika základních školách i při práci s předškoláky. Vydává je Nakladatelství Fraus. Ilustrace karet budou představeny autory na samostatné výstavě. Výstava potrvá od 21. do 31. března a můžete ji zhlédnout v univerzitní Galerii T (budova A, Hradecká 1227, Hradec Králové) ve všední dny v době  od 9 do 18 hodin. Vernisáž výstavy se uskuteční během Pedagogických dnů 2022 v úterý 22. března v 17.30 v Galerii T. 

Tomáš Kulhánek
tomas.kulhanek@salonkyhk.cz
Foto: UHK