Čtvrtek

20. června 2024

Nyní

17°

Zítra

19°

Svátek má

Do hradeckých školek by mělo v září nastoupit asi 800 dětí

16. 6. 2022

page.Name
V Hradci Králové mohou děti ve věku od tří do pěti let navštěvovat jednu z 33 městských mateřských školek. V polovině května probíhaly do těchto školek zápisy, a až na výjimečné případy se na všechny děti, které splnily podmínky přijetí, dostalo. V novém školním roce má nastoupit do školek kolem 800 dětí. Počty ale ještě nejsou finální, ty bude město znát až na začátku nového školního roku. Výsledky zápisů na svém zasedání tento týden projednávala také rada města.

„Ačkoliv do mateřských škol dorazilo více než 1460 žádostí o přijetí, tak finální rozhodnutí zatím obdrželo pouze 791 dětí. Počet rozhodnutí oproti podaným žádostem je výrazně menší, jelikož rodiče mohli podávat více přihlášek do různých mateřských škol a vznikaly tak duplicity,“ vysvětluje primátor Alexandr Hrabálek (ODS).

Rozhodující pro přijetí dítěte do mateřské školy je splnění několika kritérií jako jsou věk, spádová oblast a sourozenec ve školce. „Zamítnuto bylo přibližně 500 žádostí. Většinou se jednalo o takové případy, kdy nebylo splněno věkové kritérium pro přijetí. Zhruba 170 žádostí také bylo z některých škol vzato zpět, jelikož se dítě již dostalo na jinou školku,“ dodává primátor. Nejvíce dětí bude přijímat hradecká mateřská škola Kampanova, která naplnila svou kapacitu 70 dětí. Nejméně dětí, celkem 11, by mělo nastoupit do mateřské školy v Malšově Lhotě. Finální čísla zápisů bude mít město k dispozici až koncem září letošního roku.

Celkem devět dětí by mělo být podle splněných kritérií přijato do mateřské školky, ale bohužel na ně nevystačily kapacity spádové školky. „Máme povinnost ze zákona dítě přijmout a pokud to z kapacitních důvodů spádové školy není možné, budeme hledat jiné řešení. S rodiči budeme v kontaktu a chceme s nimi individuálně diskutovat další možnosti,“ říká vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže Magistrátu města Hradec Králové Zbyněk Bárta s tím, že dětem bude nabídnuto místo v jiné mateřské školce. „Není to poprvé, kdy k takové situaci došlo, ale pokaždé se ji zdárně podařilo vyřešit,“ doplňuje Bárta.

Tomáš Kulhánek
tomas.kulhanek@salonkyhk.cz