Středa

24. července 2024

Nyní

23°

Zítra

22°

Svátek má

Dárcovské krve není nikdy dost, říká učitelka hradecké zdravotnické školy

18. 4. 2022

page.Name
Střední zdravotnická škola v Hradci Králové připravila společně s Transfuzním oddělení Fakultní nemocnice Hradec Králové kampaň pro nové dárce krve, která byla zahájena začátkem měsíce dubna. Cílem je oslovit nové dárce krve, zejména mezi studenty zdravotnické školy, ale i ze středních a vyšších odborných škol ve městě. K dobrovolnému dárcovství krve a jeho smyslu magazínu Salonky poskytla rozhovor učitelka zdravotnické školy Dagmar Šafaříková.

Vaše zdravotnická škola je zapojena do kampaně dárcovství krve. Co je jejím hlavním smyslem?
Hlavním smyslem zapojení je především posílit řady dobrovolných dárců krve, protože krev je pro lidské tělo nenahraditelná.

Je jí v současné době nedostatek?
Dárcovské krve není nikdy dost. Nemocnice potřebují krev denně k operačním výkonům, pro onkologicky nemocné či lidi procházející dialýzou. Navíc stačí, když dojde k nějakému hromadnému neštěstí, a velký problém je na světě.

A dárců?
Vzhledem ke stárnoucí populaci silných ročníků, která určitě zastupuje velký počet dárců, se dá předpokládat, že jich bude v budoucnu potřeba skutečně hodně. Každá transfuzní stanice určitě přivítá nové dobrovolníky s radostí. Není to však jen o zdravotním stavu a dalších parametrech, které musí dárce splňovat, ale také o morálním kreditu a odvaze dárce. Mladého člověka může odradit představa, že se do jeho končetiny bude píchat, odběr krve může oddalovat nebo ho to může od darovaní krve úplně odradit.

Jakým způsobem chcete získat a motivovat prvodárce?
Motivace začíná v naší škole už ve druhém ročníku v hodinách předmětu Všeobecná ošetřovatelská péče. Každá odborná učitelka určitě žáky a žákyně během výuky motivuje k dárcovství krve i k odběru kostní dřeně. Myslím si, že je to taková prestiž zdravotnického povolání. V minulosti, a hlavně v nynější náročné době to mnoho našich žáků, žákyň i zdravotníků dokazuje svým přístupem. Věřím, že tomu tak bude i v budoucnosti.

Kolik studentů a pedagogů školy se do dárcovství už zapojilo?
Nemám celkový přehled o počtu dárců v naší škole, samozřejmě to tuším, ale nerada bych uváděla nějaká čísla. Žáci a žákyně se s dárcovstvím chlubit nechtějí, většina z nich to bere jako samozřejmost, pouze část z nich se k němu hrdě hlásí. Také mezi vyučujícími jsou dárci krve.

Jak na tyto aktivity studenti reagují?
Řada z nich reaguje okamžitě. Sdělují, že to plánují a chtějí krev darovat, mají motivaci z domova, někteří mají osobní zkušenosti, říkají, že mají co vracet. Slyšet to, je moc příjemné. Jsou ale i tací, kteří váhají nebo hned odmítají. Těch je zatím bohužel většina.

Na koho se mají potencionální dárci obrátit?
Dnešní mladí lidé jsou velmi šikovní a informace si dokážou najít sami. Pokud si najdou transfuzní stanici ve svém okresním městě, splní všechny potřebné podmínky, jsem přesvědčená, že se tam budou opakovaně vracet. Budou už mít totiž pozitivní zkušenost a jistotu, že je o jejich krev zájem a jejich vzácný dar poslouží potřebným.

Co musejí předtím absolvovat?
Dárce musí splňovat věk od 18 do 60 let a jeho hmotnost musí být minimálně 50 kilogramů. Nesmí trpět žádným chronickým onemocněním či být HIV pozitivní. Dárcem se nestane, pokud prodělal žloutenku typu A, B. Darovat nemůže ani člověk, který je alkoholik nebo psychiatricky nemocný. Mezi dárce nepatří promiskuitní občané ani rizikové skupiny, jako jsou drogově závislí. Dnes je moderní tetování a piercing, i to případného dárce posune od darování krve o čtyři měsíce. Darovat nemohou těhotné, ženy v šestinedělí, kojící matky a ženy v průběhu menses, žena po porodu se může opět stát dárkyní až po půl roce. Odběr krve se neuskuteční ani v případě, že dárce přijde v době pracovní neschopnosti, užívá antibiotika, nebo mu byl v průběhu týdne vytržen zub či trpí oparem. Je to jen část podmínek, které musí dárce splňovat. Když však bude mít dospělá osoba skutečný zájem o darování krve, doporučuji, aby se informovala ve spádové transfuzní stanici. Dostane se jí od odborníků odpovědí na všechny otázky. Informace i rezervační systém lze najít na: https://www.fnhk.cz/transf

Kde jim bude krev odebrána?
Na Transfuzním oddělení Fakultní nemocnice Hradec Králové po zarezervování termínu odběru na stránkách tohoto zdravotnického zařízení.

Bude v souvislosti s přílivem válečných ukrajinských uprchlíků potřeba ještě více krve?
S největší pravděpodobností ano. Určitě bude ale krev potřeba přímo na Ukrajině, protože válka s sebou přináší mnohá zranění a zvýšenou potřebu krve. Krev odebíraná dárcům ve Fakultní nemocnici Hradec Králové je zatím určena pouze pro české pacienty.

Hynek Šnajdar
hynek@salonkyhk.cz

Daruji krev – to mi žíly netrhá

Důvodem pro navýšení počtu dárců krve je mimo jiné to, že naše škola sleduje jejich dlouhodobý pokles a ráda by v rámci vlastních sil přispěla ke zvýšení povědomí o tom, jak je pravidelné darování krve důležité. V současné době chybí Fakultní nemocnici Hradec Králové zhruba 1000 dárců ročně.

Někteří studenti školy, kterým už bylo osmnáct let, krev darují. Pro jiné je to výzva a příležitost, jak alespoň trochu pomoci, protože pomáhat je pro naše studenty přirozené. Věříme, že se v našich řadách prvodárci najdou. Rádi bychom také motivovali studenty dalších škol, které s námi spolupracují nebo se setkávají při různých školních soutěžích a závodech. Hledáme doslova mladou krev!

Proto chceme studenty o možnosti darovat krev informovat. Mnozí z nich totiž takovou informaci nemají, přitom k tomu stačí, aby jim bylo 18 a více let. Důležitým kritériem je samozřejmě také jejich zdravotní stav. O tom, v jaké jsou kondici a zda jsou vhodnými dárci, se dozvědí už při první návštěvě Transfuzního oddělení. V případě, že se rozhodnou darovat krev, objednají se na první schůzku, projdou lékařskou prohlídkou a prvním odběrem, z něhož lékaři zjistí, jestli se mohou stát dárci.

Informace o dárcovství krve se našim studentům dostávají od pedagogů – zejména paní učitelky Dagmar Šafaříkové. Při kampani připravuje setkání se studenty školy, při kterém jim vše důležité vysvětlí. Pro studenty dalších škol jsou k dispozici materiály, ve kterých jim darování krve přiblížíme.

Naše kampaň má podtitul DARUJI KREV – to mi žíly netrhá, protože chceme sdělit, že je opravdu jednoduchý stát se dárcem a darovat pravidelně. Není to nic víc než tři až čtyři odběry ročně, krátká chvíle v nemocnici, prakticky žádná bolest. Dárci tím mohou někomu reálně zachránit život a sami jsou stále v obraze, jaký je jejich zdravotní stav.

Ilona Machová
Foto: SZŠ Hradec Králové