Sobota

20. dubna 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Fakultní nemocnice ambulantně ošetřila přes 500 uprchlíků z Ukrajiny

17. 5. 2022

page.Name
Více než pět stovek ambulantních pacientů pocházejících z Ukrajiny ošetřila od začátku válečného konfliktu Fakultní nemocnice Hradec Králové (FNHK). Celkem osm desítek pacientů z této země bylo v nemocnici hospitalizováno. Pacientům z Ukrajiny slouží v areálu nemocnice čtyři UA pointy, na kterých je pro ně zajišťována potřebná akutní a primární péče, případně jsou odesíláni na další pracoviště.

„Počty pacientů z Ukrajiny, kteří přicházejí se svými zdravotními potížemi do FNHK, se v posledních týdnech nijak výrazně nemění. Denně je ambulantně vyšetřeno zhruba 20 pacientů, počet aktuálně hospitalizovaných se pohybuje kolem deseti,“ uvedl ředitel FNHK Vladimír Palička.

Ve většině případů se jedná o drobnější akutní problémy, jako například ošetření bolavých zubů či nevolnost. Lékaři Fakultní nemocnice Hradec Králové však v několika případech zajišťují i komplexní léčbu pacientům z Ukrajiny s většími zdravotními problémy, například onkologickou léčbu.

Dospělí pacienti z Ukrajiny najdou pomoc v budově Emergency FNHK, v případě potřeby péče v rámci jiných odborností bude další péče naplánována. Stejné to je u dětských pacientů, kteří akutní a primární péči mají zajištěnu v budově Dětské kliniky FNHK. Těhotné ženy z Ukrajiny mohou směřovat přímo na Porodnickou a gynekologickou kliniku FNHK, ostatní ženy s gynekologickými problémy zamíří nejdříve na Emergency. Stomatologická péče je poskytována na akutní ambulanci Stomatologické kliniky FNHK, v mimopracovní dobu v rámci stomatologické pohotovosti Královéhradeckého kraje. Bližší informace jsou na webu nemocnice: www.fnhk.cz/aktuality/poskytovani-zdravotni-pece-uprchlikum-z-ukrajiny

Tomáš Kulhánek
tomas.kulhanek@salonkyhk.cz