Sobota

24. února 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Zastupitelé schválili rozpočet pro letošní rok. Provizorium končí

31. 1. 2022

page.Name
Hradec Králové má schválený rozpočet pro rok 2022. Městští zastupitelé dnes na mimořádném jednání jasnou většinou 31 hlasů schválili návrh, na kterém se během ledna shodlo vedení města s opozicí. V Hradci tak končí rozpočtovém provizorium a od února může radnice mimo jiného začít s novými investicemi.

Rozpočtové provizorium, ve kterém krajské město poprvé ve své novodobé historii hospodařilo od začátku ledna, skončilo. Hradečtí zastupitelé v pondělí na mimořádném zasedání schválili podobu nového rozpočtu pro letošní rok, který předložila náměstkyně primátora pro oblast ekonomiky Monika Štayrová (ANO). Rozpočet počítá se schodkem 507 milionů korun při příjmech 2,29 miliardy korun a výdajích 2,79 miliardy korun. Investice město letos plánuje ve výši téměř 700 milionů korun. Největšími městskými rozvojovými akcemi v tomto roce jsou stavba multifunkčního fotbalového stadionu, budování inteligentního dopravního systému, rekonstrukce ZUŠ Střezina a stavba lávky přes Labe u Aldisu.

„Jsem ráda, že jsme se dohodli. V únoru už tak budou moct naše organizace a firmy čerpat normální rozpočet," řekla Salonkám už v polovině ledna Štayrová poté, co se vedení města dohodlo na podobě rozpočtu s opozicí. Původní návrh ekonomické náměstkyně zastupitelé loni v prosinci odmítli. 

Pro rozpočet hlasovalo 31 z 33 přítomných zastupitelů

Podle primátora Alexandra Hrabálka nebyla nakonec dohoda s opozicí příliš složitá. „Vzhledem k tomu, že požadované změny rozpočtu byly, jak se ukázalo, spíše kosmetické, podařilo se poměrně brzy nalézt na jeho konečné podobě shodu. Dokázali jsme najít kompromis a jsem rád, že zastupitelé pochopili absolutní nutnost mít rozpočet co nejdříve a na dnešním mimořádném jednání zastupitelstva jsme jej mohli schválit. Nový návrh rozpočtu města dnes schválilo 31 z 33 přítomných zastupitelů,“ řekl dnes primátor.

Vznikne rezerva na covidovou i energetickou krizi

Spokojenost s konečnou dohodou dávají najevo i zástupci opozice. „Nový návrh rozpočtu bude počítat s navýšením finanční podpory pro školy či kulturní organizace o pět procent. Na pokrytí výdajů vyplývajících z aktuální energetické krize vznikne rezerva ve výši dalších více než 24 milionů korun. Tato rezerva bude dále navýšena v rámci finančního vyrovnání roku 2021. Právě absence jakékoli ekonomické přípravy na úhradu zvýšených cen energií byly jednou z několika závažných výhrad, které jsme k původnímu návrhu rozpočtu měli,“ uvedla předsedkyně opozičního HDK Pavlína Springerová. 

Největší změnou na straně dříve plánovaných investic je zrušení přestavby a přístavby zimního stadionu. Podle opozice byl projekt nedostatečně připravený. Město si zrušením investice uvolnilo zhruba 30 milionů korun.

Město může začít nové investice

Během rozpočtového provizoria, ve kterém fungovalo město až dosud, nebylo možné začít nové investice. Po dnešním přijetí rozpočtu už to ale neplatí. „Schodek, celkové příjmy a výdaje zůstaly na stejné výši, pouze došlo k několika změnám mezi jednotlivými kapitolami, například navýšení provozních výdajů v kultuře či školství na úkor některých investičních projektů. To ale bylo možné udělat i v průběhu roku změnou již schváleného rozpočtu,“ řekla dnes Štayrová.

Kapitálové výdaje, tedy investice do rozvojových záměrů města, jsou ve schváleném rozpočtu plánované na výši 699 milionů korun. Mezi největší investiční akce letos patří již zahájená stavba multifunkční fotbalové arény, budování inteligentního dopravního systému, rekonstrukce ZUŠ Střezina a stavba lávky přes Labe u Aldisu. Nově by se měla letos zahájit výstavba kanoistické loděnice na Orlici, příjezdová cesta ke sportovnímu areálu DTJ nebo pořízení hlasové a datové sítě pro potřeby hradecké městské policie a dopravního podniku. Plánovaný rozpočtový schodek ve výši 507 milionů korun bude město financovat vlastními ušetřenými prostředky a úvěrem 170 milionů korun.

Tomáš Kulhánek
tomas.kulhanek@salonkyhk.cz