Pondělí

5. června 2023

Nyní

21°

Zítra

20°

Svátek má

Hradecká MHD od září pojede podle taktového jízdního řádu

17. 8. 2022

page.Name
Některé linky hradecké Městské hromadné dopravy (MHD) budou od 1. září jezdit podle nového jízdního řádu. Hlavní změnou bude, že v jednotlivých částech dne budou jezdit v pravidelných pevných intervalech, tak zvaných taktech. Tyto úpravy hradecký dopravní podnik plánuje na dvaceti vybraných linkách.

Od září je zavedena zatím na prvních sedmi linkách, které nejezdí přes křižovatku Fortna, která v současné době prochází kompletní rekonstrukcí. Po ukončení oprav tohoto dopravního uzlu v centru města by do taktového režimu měly přecházet zbývající vybrané linky. Podle primátora města Alexandra Hrabálka by plánované změny měly cestujícím zjednodušit orientaci v jízdních řádech.

Současně jsou intervaly nastavené tak, že páteřní trasy, jako spojení centra města s vlakovým nádražím, fakultní nemocnicí či Brněnskou třídou jsou obsluhovány různými linkami ve frekvenci jednotek minut,“ řekl primátor. Zavedení taktové dopravy vychází z požadavku a je v souladu se strategickými dokumenty města SUMF, SUMP, Plán udržitelné mobility a Plán dopravní obslužnosti, které schválilo zastupitelstvo města.

V těchto dnech probíhá kompletní rekonstrukce křižovatky Fortna, důležitého dopravního uzlu v centru města. Součástí akce je i modernizace přilehlého přestupního terminálu MHD a meziměstské linkové dopravy a zároveň se opravuje i Moravský most. Projíždí tudy třináct linek MHD, které by se měly vrátit na svoji původní trasu.

Budou již projíždět novou kruhovou křižovatkou, ale stále budou zastavovat na náhradních zastávkách mimo staveniště. Změny jízdních řádů těchto linek tak budou zavedeny až po dokončení stavebních prací, které se předpokládají do konce tohoto roku,“ uvedl Pavel Marek, náměstek primátora odpovědný za správu majetku a městské organizace.

Taktový jízdní řád bude zavedený na většinu linek hradecké MHD, ne však v průběhu celého dne. „Režim taktové dopravy jsme nastavili tam, kde to dává smysl a kde to s ohledem na charakter linky lze. Některé jsou totiž specifické tím, že vybrané spoje zajíždějí na jiné konečné, a to i v obou směrech. Taktová doprava současně znamená jiný systém, jak nastavit zákonnou přestávku řidičů během směny,“ vysvětlil Zdeněk Abraham, ředitel Dopravního podniku města Hradce Králové.

Přehled hlavních změn jízdních řádů hradeckých MHD:

 • Plánované změny jízdních řádů na linkách: 2, 4, 6 ,7 ,8, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 33, 16Š, 23Š, 53, 54 (celkem 20 linek )

 • od 1.9.2022 na linkách: 6 ,7 ,8, 12, 13, 14, 25

 • výluka Fortna linky: 2, 4, 16, 18, 19, 21, 23, 27, 33, 16Š, 23Š, 53 a 54 

  • od 1.9.2022 zpět na původní trasu

  • zastávky Zimní stadion v Komenského ulici a nová zastávka Zimní stadion B u budovy SPŠ strojní au Studijní a vědecké knihovny

  • na linkách se zatím pokračuje se současným jízdním řádem

 • linka č. 6 Pravidelně JŘ 20 minut

 • linka č. 7 Pravidelně JŘ 15 minut, v době omezení dopravy od 8-13 hodin interval 20 minut

 • linka č. 8 zrušení spojů po 14 hodinách a zrušení provozu o prázdninách

 • linka č. 12 zpravidelnění linek

 • linka č. 13 zpravidelnění linek

 • linka č. 14 zpravidelnění linek

 • linka č. 25 částečné zpravidelnění linky

(hyš-kr)
hynek@salonkyhk.cz
Foto: MMHK