Pátek

21. června 2024

Nyní

18°

Zítra

19°

Svátek má

Radnice rozdělí další miliony na obnovu památkově chráněných objektů

6. 6. 2023

page.Name
Více než devíti miliony korun přispěje v letošním roce hradecká radnice na obnovu památkově chráněných objektů. Během prvního kola dotačního titulu už byly rozděleny necelé tři miliony. Zbytek financí město mezi veřejně prospěšné projekty na zachování a obnovu památkového fondu rozdělí v druhém kole dotačního programu. Žádosti mohou zájemci podávat do poloviny července.

„Naše město je proslulé kvalitou architektury a památkovými hodnotami a my si samozřejmě uvědomujeme, že je třeba se starat nejen o nejdůležitější památky ve veřejném vlastnictví, jako je například Bílá věž, ale udržovat také ty, které jsou v soukromém vlastnictví. Proto město už léta finančně přispívá vlastníkům památek. V rámci letošního dotačního programu se chystáme rozdělit více než devět milionů korun a podpořit tak projekty zejména v oblasti restaurování, oprav, obnov a rekonstrukcí,“ popisuje náměstek primátorky pro oblast památkové péče Adam Záruba (Změna pro Hradec a Zelení).

V prvním kole dotačního programu město rozdělilo téměř 2,8 milionu korun. Finance budou směřovat především na rekonstrukce domů spadajících pod ochranu památkové péče. Jedná se například o domy v Dlouhé ulici nebo na Malém náměstí v centru města. Největší částka, 450 tisíc korun, půjde na opravu domu na Pražské třídě č. p. 363 v areálu ZVU v Kuklenách, jehož majitelem je Veteran car club Hradec Králové. Součástí této první etapy dotačního programu je také příspěvek ve výši 950 tisíc korun na část oprav dřevěné zvonice u kostela sv. Jana Křitele na kopci sv. Jana.

Dalších přibližně 6,6 milionu korun se město chystá rozdělit ve druhém kole dotací. „Dotace se poskytují zejména na obnovu nemovitostí, restaurování, publikační, vzdělávací a osvětovou činnost vztahující se k architektuře a k památkám města a na zpracování stavebně-historických průzkumů a dendrochronologie,“ uvádí Jan Falta, vedoucí z odboru památkové péče magistrátu města. Podmínky a formuláře žádostí jsou k dispozici na webových stránkách města nebo úřední desce. Zájemci mohou své žádosti podávat až do 14. července letošního roku.