Čtvrtek

7. prosince 2023

Nyní

Zítra

Svátek má

Radnice plánuje omezit používání zábavní pyrotechniky na území města

12. 4. 2023

page.Name
Hradec Králové připravil vyhlášku, která má omezit používání zábavní pyrotechniky na celém území města. S výjimkou 31. prosince a 1. ledna nebude možné ve městě používat hlučnou pyrotechniku. Zákaz se nevztahuje méně hlučné výrobky řazené do kategorií F1 a F2 jako jsou prskavky, konfety nebo dětské, dortové a obdobné fontány. Návrh nové vyhlášky o regulaci zábavní pyrotechniky na svém včerejším zasedání schválili radní města, ke konci měsíce o něm budou rozhodovat hradečtí zastupitelé.

Hradec Králové je jedním z posledních velkých měst v Česku, kde používání zábavní pyrotechniky není nijak regulováno. Už brzy by se to však mělo změnit. Už na konci května by měla vejít v platnost vyhláška, která až na několik výjimek zakáže na území města používat zábavní pyrotechniku. 

„V dnešní době se čím dál častěji setkáváme s bezohledným používáním zábavní pyrotechniky. Samozřejmě z toho plyne řada negativních dopadů, ať už jde o životní prostředí, občanské soužití, noční klid a v nejhorším případě i zdraví. Rozhodli jsme se proto připojit se k ostatním městům a výrazně regulovat používání zábavní pyrotechniky na celém území města,“ říká hradecká primátorka Pavlína Springerová (HDK).

Vyhláška, která by v případě schválení zastupiteli mohla začít platit od konce května, bude počítat s řadou výjimek. Povolené budou ohňostroje, které podléhají ohlašovací povinnosti nebo povolení. Ze zákazu budou vyjmuty také 31. prosinec a 1. leden, kdy je zábavní pyrotechnika tradičně používána v souvislosti s oslavami nového roku. Zákaz se nebude týkat ani divadelní pyrotechniky.

Zákaz používání zábavní pyrotechniky se nebude vztahovat ani na prskavky, konfety, dětské, dortové a obdobné fontány a na takové formy pyrotechniky, které představují jen malé nebezpečí a jsou méně hlučné. Předpokladem bude to, že tato pyrotechnika bude spadat do nejnižších tříd F1 a F2. Používání pyrotechniky od třídy F3 bude zakázané.  Zákaz se tak vztahuje například i na petardy.

„Na výjimečné případy, které podléhají schválení či je pro ně vymezený přesný termín, má město potažmo občané možnost se připravit. Nekorigované používání zábavní pyrotechniky má negativní dopady na životní prostředí i společnost. Hluk, který pyrotechnika vyšších stupňů způsobuje, působí stresovou zátěž pro domácí i divoká zvířata. Navíc dochází ke znečišťování životního prostředí, do vzduchu jsou při výbuších uvolňovány zejména těžké kovy. V neposlední řadě zůstává ve městě po používání pyrotechniky značný nepořádek,“ doplňuje náměstek primátorky pro oblast životního prostředí Adam Záruba (Změna pro Hradec). 

Tomáš Kulhánek
tomas.kulhanek@salonkyhk.cz