Neděle

26. května 2024

Nyní

12°

Zítra

14°

Svátek má

Radnice plánuje omezit používání zábavní pyrotechniky na území města

12. 4. 2023

page.Name
Hradec Králové připravil vyhlášku, která má omezit používání zábavní pyrotechniky na celém území města. S výjimkou 31. prosince a 1. ledna nebude možné ve městě používat hlučnou pyrotechniku. Zákaz se nevztahuje méně hlučné výrobky řazené do kategorií F1 a F2 jako jsou prskavky, konfety nebo dětské, dortové a obdobné fontány. Návrh nové vyhlášky o regulaci zábavní pyrotechniky na svém včerejším zasedání schválili radní města, ke konci měsíce o něm budou rozhodovat hradečtí zastupitelé.

Hradec Králové je jedním z posledních velkých měst v Česku, kde používání zábavní pyrotechniky není nijak regulováno. Už brzy by se to však mělo změnit. Už na konci května by měla vejít v platnost vyhláška, která až na několik výjimek zakáže na území města používat zábavní pyrotechniku. 

„V dnešní době se čím dál častěji setkáváme s bezohledným používáním zábavní pyrotechniky. Samozřejmě z toho plyne řada negativních dopadů, ať už jde o životní prostředí, občanské soužití, noční klid a v nejhorším případě i zdraví. Rozhodli jsme se proto připojit se k ostatním městům a výrazně regulovat používání zábavní pyrotechniky na celém území města,“ říká hradecká primátorka Pavlína Springerová (HDK).

Vyhláška, která by v případě schválení zastupiteli mohla začít platit od konce května, bude počítat s řadou výjimek. Povolené budou ohňostroje, které podléhají ohlašovací povinnosti nebo povolení. Ze zákazu budou vyjmuty také 31. prosinec a 1. leden, kdy je zábavní pyrotechnika tradičně používána v souvislosti s oslavami nového roku. Zákaz se nebude týkat ani divadelní pyrotechniky.

Zákaz používání zábavní pyrotechniky se nebude vztahovat ani na prskavky, konfety, dětské, dortové a obdobné fontány a na takové formy pyrotechniky, které představují jen malé nebezpečí a jsou méně hlučné. Předpokladem bude to, že tato pyrotechnika bude spadat do nejnižších tříd F1 a F2. Používání pyrotechniky od třídy F3 bude zakázané.  Zákaz se tak vztahuje například i na petardy.

„Na výjimečné případy, které podléhají schválení či je pro ně vymezený přesný termín, má město potažmo občané možnost se připravit. Nekorigované používání zábavní pyrotechniky má negativní dopady na životní prostředí i společnost. Hluk, který pyrotechnika vyšších stupňů způsobuje, působí stresovou zátěž pro domácí i divoká zvířata. Navíc dochází ke znečišťování životního prostředí, do vzduchu jsou při výbuších uvolňovány zejména těžké kovy. V neposlední řadě zůstává ve městě po používání pyrotechniky značný nepořádek,“ doplňuje náměstek primátorky pro oblast životního prostředí Adam Záruba (Změna pro Hradec). 

Tomáš Kulhánek
tomas.kulhanek@salonkyhk.cz