Neděle

25. února 2024

Nyní

Zítra

12°

Svátek má

Děkanem Filozofické fakulty UHK byl znovuzvolen afrikanista Jan Prouza

21. 5. 2023

page.Name
Afrikanista Jan Prouza byl opět zvolen kandidátem na děkana Filozofické fakulty UHK (FF UHK) a fakultu tak povede až do roku 2027. V tajné volbě získal 10 z 11 hlasů akademických senátorů a senátorek. Vítěze voleb nyní do funkce jmenuje rektor UHK Kamil Kuča.

Chtěl bych poděkovat všem, se kterými jsem měl a mám tu čest spolupracovat a samozřejmě také senátorkám a senátorům, jejichž projevené důvěry si moc vážím a doufám, že ji nezklamu. Rád bych také poděkoval druhé kandidátce Pavle Dočekalové za velmi kultivovanou a férovou kampaň,“ uvedl po oznámení výsledků děkan Jan Prouza, pro kterého to bude druhé volební období v řadě.

První volební období nebylo pro nového děkana vůbec jednoduché. „Hned na začátku jsme se museli vypořádat s pandemií covid-19 a jejími zásadními dopady nejen na vzdělávací systém. K tomu jsme se zvládli vystěhovat z naší budovy B na náměstí Svobody, upravit provizorní budovu ke dvouletému azylu a následně se nastěhovat zpět do zrekonstruovaných prostor. Pevně věřím, že druhé volební období už bude v tomto ohledu klidnější," dodal Prouza. Hlavními prioritami pro druhé volební období budou například podpora multioborového studia, prohlubování kvality a prestiže výukové činnosti či intenzivnější spolupráce s regionálním školstvím.

Na funkci děkanky neúspěšně kandidovala politoložka Pavla Dočekalová. „Moc blahopřeji panu děkanovi Prouzovi a přeji hodně zdaru a úspěchů ve druhém volebním období,“ uvedla po volbě Dočekalová.

Samotné tajné hlasování se uskutečnilo na 9. zasedání Akademického senátu FF UHK ve čtvrtek 18. května 2023, a to po představení navržených kandidátů, jejich volebních programů a po následné diskusi na akademické obci FF UHK. Jan Prouza získal 10 z 11 hlasů senátorů a senátorek, v jednom případě se hlasující zdržel volby

Tomáš Kulhánek
tomas.kulhanek@salonkyhk.cz
Foto: UHK