Pátek

23. února 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Fakultní nemocnice upozorní veřejnost na problematiku proleženin

9. 11. 2023

page.Name
Fakultní nemocnice Hradec Králové (FNHK) se v úterý 21. listopadu 2023 připojí k celosvětové kampani Stop dekubitům, která má za cíl upozornit zejména laickou veřejnost na možnosti prevence vzniku proleženin u především dlouhodobě ležících pacientů. Akce se koná u příležitosti Světového dne Stop dekubitům, který vyhlásil na 16. listopadu Evropský poradní panel pro otázky dekubitů.

„Veřejnosti chceme na akci představit preventivní i léčebné pomůcky, které pomáhají v péči o pacienty, u kterých se dekubity objeví. Existují různé polohovací a ochranné pomůcky, které riziko vzniku proleženin snižují. Připomeneme i důležitost vhodné výživy,“ uvedla Ivana Dvořáčková, zástupkyně náměstkyně pro ošetřovatelskou péči FNHK, která akci připravuje i ve spolupráci s Dobrovolnickým programem FNHK. Akce pro širokou veřejnost se uskuteční v přízemí Pavilonu interních oborů FN HK v úterý 21. listopadu od 9 do 11:30 hodin.

Tématu dekubitů bude věnován také odborný seminář, který 21. listopadu 2023 pořádá Česká asociace sester, region Hradec Králové, především pro všeobecné sestry z Královéhradeckého kraje. Připraveno bude několik vystoupení k této problematice.

Dekubity jsou rány vzniklé lokálním působením tlaku na tkáně pacienta, jejich velikost a hloubka záleží na síle a délce tlaku, ale také na celkovém zdravotním stavu pacienta a mnoha dalších faktorech. Po poškození tkáně pacienta je léčba většinou poměrně dlouhá a náročná.

(tz, kul)
tomas.kulhanek@salonkyhk.cz
Foto: FNHK