Neděle

25. února 2024

Nyní

Zítra

12°

Svátek má

Kraj dokončil zateplení dílen hradecké Vocelovky za 16 milionů korun

25. 9. 2023

page.Name
Královéhradecký kraj dokončil projekt zateplení dílen Centra odborného vzdělávání pro automobilový průmysl a dopravu Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Vocelova v Hradci Králové. Stavební práce začaly letos v dubnu a skončily na konci srpna. Za výměnu oken, střechy a zateplení budovy školních dílen ve Vážní ulici kraj vynaložil téměř 16,2 milionu korun včetně DPH. Dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014+ z Fondu soudržnosti EU činí 2,5 milionu korun.

"Podobné investice do zateplení nejen školních budov, ale i těch dalších v majetku kraje se nám do budoucna vrátí v nižších účtech," uvedl náměstek hejtmana pro investice Pavel Bulíček (Piráti).

Původní budova školních dílen a zázemí učitelů i zaměstnanců vznikla v 60. letech minulého století a přístavba pro kanceláře, zázemí pro učitele a mistry odborného výcviku se dostavěla po roce 1997. "Provoz celého objektu byl v současné době nehospodárný, nadměrně zatěžoval životní prostředí a konstrukce budovy neodpovídala nynějším požadavkům na tepelně technické vlastnosti," uvedla Svatoňová.

Hradecká střední škola a učiliště Vocelova působí v několika budovách po městě. V dílnách ve Vážní ulici mají praktickou výuku žáci učebních oborů automechanik, autoelektrikář, karosář a autolakýrník a maturitních oborů dopravní prostředky a autotronik.

Úprava dílen ve Vážní ulici navázala na krajské investice v předchozích letech do tohoto školského zařízení, kdy se například rekonstruovaly dílny, kanalizace a sociální zařízení v ulici Jana Krušinky, zateplila se budova Domova mládeže v ulici Jana Masaryka a vznikly učebny pro zájmové a celoživotní vzdělávání.

Střední škola a učiliště Vocelova připravuje mladé odborníky ve stavebních, dopravních a autoopravárenských oborech. V letošním školním roce školu navštěvuje 675 žáků, z toho 328 v maturitních oborech a 347 ve tříletých učebních oborech. Zřizovatelem je Královéhradecký kraj.

ČTK, Tomáš Kulhánek
tomas.kulhanek@salonkyhk.cz
Foto: Královéhradecký kraj