Pondělí

15. července 2024

Nyní

22°

Zítra

21°

Svátek má

Vojenská zdravotní pojišťovna pokračuje i letos se vzděláváním studentů

8. 4. 2024 Komerční sdělení

page.Name
Jak funguje systém veřejného zdravotního pojištění, kdo a jak do něj přispívá, kolik stojí ošetření v nemocnici nebo praktický příklad ročního vyúčtování živnostníka. Nejen tyto informace dostanou studenti středních škol v Královéhradeckém a Pardubickém kraji od ředitele pobočky Vojenské zdravotní pojišťovny (VoZP) Martina Sýkory, který v loňském roce spustil vzdělávací projekt s názvem Jaká je cena zdraví.

Od zrodu myšlenky po první workshop uběhly necelé dva měsíce, během kterých připravil obsah, dohodl spolupráce se Zdravotnickou záchrannou službou Královéhradeckého kraje a Fakultou vojenského zdravotnictví, a především sjednal termíny prvních dvou přednášek na Královéhradeckém gymnáziu. „Nápad na vznik tohoto vzdělávacího projektu přišel ve chvíli, kdy jsme s kolegy řešili agendu dlužníků zdravotního pojištění. V tu chvíli jsem si uvědomil, že jako pojišťovna sice vynakládáme nemalé finanční prostředky na preventivní programy, jakými jsou dentální hygiena, duševní zdraví, sportovní kroužky a další, ale nevěnujeme se prevenci v oblasti vzniku dluhů. A protože segment dlužníků ve věku 20–35 let není zanedbatelný, rozhodl jsem se realizovat tento workshop, který studenty vzdělá a předá jim praktické rady do života z oblasti veřejného zdravotního pojištění,“ shrnuje genezi workshopu jeho autor Martin Sýkora.

Čtyři desítky studentů třetích ročníků tak měly možnost nejen poslouchat, ale především diskutovat o tématech, která se jich po dovršení plnoletosti budou naplno týkat. „Velmi málo studentů má představu, kdo a jak platí veřejné zdravotní pojištění. Snažíme se jim například vysvětlit na konkrétních příkladech situace, které znamenají, že pojistné už nehradí stát, ale oni jako pojištěnci. Jsem přesvědčený, že případy z praxe jim pak mohou pomoci zorientovat se a působit preventivně,“ popsal cíle projektu regionální ředitel VoZP Martin Sýkora.

Aby byl workshop zajímavý ve všech směrech, doplňuje ho prezentace Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje, jejíž zástupce osvětlil studentům fungování krajské záchranky a diskutoval o konkrétních případech poskytování první pomoci. Propojení fungování celorepublikového i krajského systému pochválila Michaela Matoušková, náměstkyně hejtmana Pardubického kraje odpovědná za zdravotnictví: „Znalost fungování veřejného zdravotního pojištění ideálně obsahově zapadá do výuky finanční gramotnosti, zvláště v době, kdy se téma financování systému zdravotnictví objevuje ve veřejném prostoru čím dál častěji. Ne vždy je to ale o penězích, a tak je třeba osvěta i v oblasti prevence zdraví a v tom, jak o sebe pečovat po zdravotní stránce. Jsem ráda, že tento projekt budeme společně rozvíjet i v Pardubickém kraji.“

Prevence nemusí být jen návštěva lékaře

Vědomí vlastního zdraví a prevence nemocí se stává stále důležitějším prvkem moderního životního stylu. příliš z nás si často spojují prevenci s pravidelnými životními návštěvami lékaře a zdravými návyky, jako je cvičení a zdravá strava. Avšak prevence zahrnuje mnohem více než jen to, třeba již zmiňovanou znalost fungování veřejného systému zdravotního pojištění. A jak bude projekt pokračovat v roce 2024? „V letošním roce pokračuji v přednáškách na Hradecku, ke spolupráci jsem oslovil zástupce Pardubického kraje i pardubickou krajskou záchranku a budu rád, pokud budeme moci náš projekt prezentovat i této části východočeského regionu,“ popsal výhled Martin Sýkora, ředitel pobočky Vojenské zdravotní pojišťovny. Přednáška je přizpůsobena možnostem dané školy, její délka může být 45 nebo i 90 minut, záleží na dohodě. „Pokud bude mít kdokoliv zájem, není problém se ozvat na hradeckou pobočku VoZP a buď já, nebo kolegové zkusíme najít vhodný termín,“ doplnil na závěr Martin Sýkora.