Pátek

8. prosince 2023

Nyní

-3°

Zítra

Svátek má

Wikov: Spojujeme generace a vzdělání s praxí

26. 1. 2020 Komerční sdělení

page.Name
V polovině září bylo v areálu hronovské společnosti Wikov MGI živo víc než obvykle. Zaplnil se totiž čtyřicítkou školáků a studentů z Královéhradeckého kraje, kteří přijeli poměřit své schopnosti a vědomosti v okresním kole Talenty pro firmy T-Profi. Odbornou soutěž pořádá Hospodářská komora České republiky s cílem podporovat polytechnickou výuku na základních a středních školách a rozvíjet kreativní myšlení dětí a mládeže. Zároveň přirozeně propojuje vzdělávání s praxí a dává prostor k setkání několika generací.

Technické obory musejí být atraktivní

Utáhnout matici, změřit předepsanou vůli, přijít na kloub složitému technickému problému, ale i spolupracovat v mezigenerační skupině a zvládnout vše v časovém limitu. To vyžaduje soutěž, jejíž okresní kolo vyhrál osmičlenný tým složený ze zaměstnance Wikovu, pedagoga, žáků ZŠ a MŠ v Hronově a studentů SPŠ Otty Wichterleho. Postoupil do krajského kola, jež bude 15. 11. v Hradci.

„Jedním z hlavních záměrů soutěže je ojedinělou formou zvýšit v dětech zájem o techniku, posílit dlouhodobou kampaň podpory technických oborů v kraji, zvýšit image těchto oborů a přilákat žáky,“ říká Radek Zelenka, ředitel Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje.

Podle Lucie Kejzlarové Erlebachové poskytl Wikov soutěži zázemí velmi rád. „Věříme, že tímto způsobem se dostaneme přirozenou formou do povědomí mladých lidí, kteří se v budoucnu mohou rozhodnout pro atraktivní technické obory zastoupené právě v naší firmě,“ dodává personální ředitelka Wikovu. Práci s mladými lidmi se firma ostatně věnuje na velmi široké platformě.

Aby si studenti dokázali dobře vybrat

„Se školami spolupracujeme více způsoby v celé republice. Některé sponzorujeme, jinde zajišťujeme stipendijní programy, nabízíme brigády, praxe, praktické ukázky a cvičení v rámci RVP nebo konzultace a exkurze. Vedeme studenty při zpracování diplomových prací, se vzdělávacími institucemi spolupracujeme i v rámci vývoje a výzkumu,“ popisuje L. Kejzlarová Erlebachová, jak se Wikov věnuje žákům a studentům.

Seznam všech základních a středních škol, univerzit a technologických center, se kterými strojařský gigant pracuje, je skutečně dlouhý. Vévodí mu veškeré významné vysoké školy v ČR a také jedna střední - SPŠ Otty Wichterleho. Nejen geografická poloha, ale také dlouhá společná historie stojí za vzájemnou podporou obou subjektů. Personální ředitelka Wikovu přidává další, i když ne nejdůležitější důvod: „Střední průmyslová školy Otty Wichterleho, příspěvková organizace, od letošního září nese název po pradědečkovi našeho majitele Martina Wichterleho, což firmu a školu propojuje ještě více.“

Smysl ve spolupráci se školami spatřují Wikováci především v kontaktu s novou generací. Dozvídají se o jejích potřebách, potenciálu i způsobu myšlení. Žáky a studenty postupně seznamují s firmou, firemní kulturou, technologiemi a ukazují jim způsoby, jak si plnit sny a budovat kariéru. „Získávají jedinečnou možnost už během studia se rozkoukat na jednotlivých pracovištích a lépe si vybrat budoucí povolání, ať už v konstrukci, vývoji, technologiích, nákupu, obchodu, výrobě, montáži, servisu… Oboustrannou výhodou je, že po nástupu do zaměstnání jsou téměř adaptovaní, znají se s kolegy, eliminuje se nejistota z neznámého,“ uvádí L. Kejzlarová Erlebachová s tím, že Wikov patří k nejvýznamnějším zaměstnavatelům v regionu s velmi nízkou fluktuací lidí a zároveň vysokou stabilitou a rekordními tržbami.

Zájem o stipendia opadá, roste touha uspět v praxi, říká personální ředitelka

Kolik Wikováků se žákům a studentům vlastně věnuje?
Kromě personálního oddělení jsou to především odborníci, kteří jim připravují praktické ukázky v provoze, nebo je provázejí při exkurzích. Mentoři, kteří se jim věnují při brigádách a praxích. Zapomenout nemůžu ani na kolegy vedoucí studentům diplomové práce. Například jen v konstrukci se konstruktér Michal Gult věnuje devíti studentům. Komunikují s ním, řeší nejasnosti u svěřených projektů. Někteří do Wikovu docházejí dvakrát týdně na pár hodin, někteří na pár dnů v měsíci.

Jaký je zájem například o stipendijní program Wikovu?
Pokud se podívám pár let zpátky, byl zájem velký. Žákům a studentům zpříjemňovalo stipendium studijní léta. V posledních dvou letech ale pozorujeme velkou změnu, zájem velmi opadá. Představa současné generace se odklání od dlouhodobého zaměstnání k možnosti se nevázat. Neřešit dalekou budoucnost a spíše se zaměřovat na tu blízkou. Což úplně ruku v ruce se stipendii nejde, protože jsou podmíněna setrváním ve firmě alespoň na nějakou symbolickou dobu.

Čím si to vysvětlujete?
Stávající generace má více sebevědomí, nebojí se prosazovat sebe a své názory, diskutovat. Hledá si místo ve společnosti, je multikulturní. V prostředí našeho typu se střetává i několik generací a my hledáme možnosti jejich propojení.

Kde všude se mohou mladí lidé s Wikovem potkat?
Kromě zmíněné soutěže Talenty pro firmy T-Profi se například účastníme Živé knihovny povolání pořádané Svazem průmyslu a dopravy ČR, prezentací škol a zaměstnavatelů pořádanou Hospodářskou komorou, najdou nás na různých sportovních a benefičních akcích, veletrzích… Každého zájemce o Wikov, jeho činnost nebo práci v něm rádi přivítáme. Všechno potřebné je na wikov.cz, nabídka pracovních míst na chtitvic.cz. Stačí napsat nebo zavolat.

 

Zbečník 356, 549 31 Hronov
Tel.: +420 491 488 111 | Fax : +420 491 488 412
www.wikov.com