Úterý

6. června 2023

Nyní

18°

Zítra

19°

Svátek má

Zamezit mísení žáků z různých tříd ve školách v kraji bude obtížné

20. 8. 2020

page.Name
Manuál připravený ministerstvem školství, který zahrnuje návod, jak mají školy od 1. září uplatňovat hygienická opatření, měl přijít dříve než tento týden. Dodržení některých doporučení, například zabránit mísení dětí z různých tříd, bude stěží proveditelné až nemožné, vyplynulo z odpovědí zástupců základních škol v Královéhradeckém kraji. Naopak vítají zavedení distanční výuky do školského zákona.

V manuálu jsou převážně jen doporučení, jejich provedení nechává ministerstvo s hygieniky do značné míry na ředitelích. „Problém vidím hlavně ve školní družině a v jídelně, tam mísení dětí těžko zamezíme. Jídelna není jen pro školu, ale i pro veřejnost. Školní družina, to bude také zajímavé. Do družiny se spojují vždy dvě třídy,“ řekl ředitel ZŠ Komenského v Novém Městě nad Metují Vladimír Milt.

Podle něj na prvním stupni, kde jsou kolektivy většinou pohromadě po celý den, by neměl být se zamezením prolínání žáků různých tříd problém. „Na druhém stupni se ale stěhuje třída v podstatě každou druhou hodinu, jsou tam odborné předměty, a to může být problém. Navíc v sedmém až devátém ročníku se třídy spojují podle jednotlivých předmětů,“ uvedl Milt.

Oslovení zástupci škol v Královéhradeckém kraji potvrdili, že školská zařízení na výuku za dodržování přísnějších hygienických pravidel jsou připravená. „To, že budou mít děti na chodbách roušky, v tom problém nevidím. Polovina dětí z prvního stupně na to už najela na jaře, ostatní se chytnou. Problém je se školní družinou, kde máme osm oddělení a minimálně dvě třídy musíme dělit mezi další oddělení. Družinu nenafoukneme, s tím nic neuděláme,“ prohlásila zástupkyně ředitele hradecké ZŠ Bezručova pro první stupeň Lenka Pechánková.

Kraj připravuje podporu pro školy všech zřizovatelů v regionu, například formou dovybavení výpočetní technikou nebo školení pro pedagogické pracovníky i rodiče. „Navíc uvolnil ze svého rozpočtu na nákup notebooků pro dětské domovy 1,7 milionu korun, pro učitele středních škol pět milionů korun a dalších 4,5 milionu na stejný účel bude schvalovat krajské zastupitelstvo v září,“ prozradil Michal Friček z kanceláře hejtmana.

V rámci krajského akčního plánu vzdělávání I-KAP II krajského akčního plánu vzdělávání vypsal kraj výběrové řízení na nákup 200 notebooků za maximální cenu 4,4 milionu korun na podporu online vzdělávání ve školách. „Notebooky půjdou do partnerských škol projektu a bude tak doplněna investice odboru školství. Cílem je dosáhnout stavu, kdy každý učitel ve škole zřizované Královéhradeckým krajem bude mít k dispozici notebook,“ dodal Friček. Na nákupy vybavení jsou navázána školení pro učitele, žáky i rodiče v oblasti IT.

Tomáš Kučera
ČTK
Ilustrační foto: Gabriela Hauptvogelová