Sobota

24. února 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Advokátní kancelář Máchal, Bobek a partneři řeší vaše dotazy

10. 2. 2020 Komerční sdělení

page.Name
Potřebujete právní radu? Pak jste na správném místě. Advokát Tomáš Bobek, řídící partner renomované advokátní kanceláře Máchal, Bobek a partneři sídlící v Pardubicích a Praze, vám poskytne odpovědi na dotazy, které vás zajímají.

Dotaz: Dobrý den, koncem roku 2012 jsem si vzala úvěr od nebankovní společnosti. Až později jsem si podmínky přečetla a zjistila, že případné spory plynoucí ze smlouvy nebude řešit soud, ale rozhodce jmenovaný nějakou neznámou společností. Nepovedlo se mi úvěr splácet podle mých představ a zanedlouho byl vydaný rozhodčí nález s tím, že mám celou částku zaplatit najednou a k tomu ještě výdaje na právníka úvěrové společnosti. Nevěděla jsem, co s tím, peníze na zaplacení celého úvěru najednou jsem neměla a skončila jsem v exekuci. Chtěla bych se zeptat, zda je možné se proti tomu ještě dnes nějak bránit?

Odpověď: Ačkoliv je někdy opravdu potřebné vzít si úvěr, je vždy nutné číst vše, co je součástí smlouvy nebo jejich podmínek. Snadno se pak stane, že člověk něco přehlédne, často i tzv. rozhodčí doložku. Na základě té jsou rozhodovány spory tzv. rozhodci – soukromými osobami, které rozhodují věci namísto soudu. Pro určení, kdo má být rozhodcem, existují jasná pravidla. Pokud nejsou tato pravidla dodržena, je rozhodnutí rozhodce (tzv. rozhodčí nález) neplatné. Pro smlouvy s rozhodčí doložkou platí, že v nich má být rozhodce určen přímo nebo má být uveden alespoň konkrétní (transparentní) způsob jeho určení. Za transparentní nelze považovat zejména ujednání, že rozhodce bude jmenován ze seznamu vedeného právnickou osobou (nejde-li o Rozhodčí soud při Hospodářské komoře a Agrární komoře České republiky). Jestliže bylo právě takové znění rozhodčí doložky i ve Vašem případě, je rozhodčí doložka neplatná a následně i celý rozhodčí nález. Rozhodčí doložky jsou neplatné také v případě, že jsou součástí všeobecných smluvních podmínek nebo pokud rozhodce mohla vybrat (určit) pouze úvěrová společnost. Jestliže byla na základě neplatného rozhodčího nálezu zahájena exekuce, je vedena protiprávně. Proti takové exekuci je třeba podat k exekutorovi návrh na její zastavení. Rozhodčím doložkám, rozhodčím nálezům a na jejich základě nařízeným exekucím se lze v mnohých případech úspěšně bránit, stačí se jen důkladně informovat a plně využít prostředky, které právní řád na takovou obranu nabízí.

Třída Míru 92, 530 02 Pardubice
E-mail: info@ak-mb.cz
www.ak-mb.cz