Pátek

8. prosince 2023

Nyní

-3°

Zítra

Svátek má

Jednorázová akvizice hradecké galerie se rozšíří o dalších 70 uměleckých děl

25. 11. 2021

page.Name
Sbírka pohyblivého obrazu, která v Galerii moderního umění v Hradci Králové vznikla v roce 2019 jako reakce na absenci ucelené sbírky děl tohoto druhu vizuálního umění v České republice, bude letos rozšířena. Podle ředitele galerii Františka Zachovala to bude o dalších téměř 70 uměleckých děl téměř za 3,3 milionu korun. „Jde o největší jednorázovou akvizici pohyblivého obrazu v České republice,“ sdělil ředitel.

Galerie získá soubory děl například od Michaela Bielického, Lumíra Hladíka, Milana Knížáka, Rudolfa Němce, Víta Soukupa nebo díla od Adély Babanové, Michaely Maupicové nebo Slávy Sobotovičové. „Hlavní motivací je získat klíčová díla, která budou přístupná veřejnosti. Státní galerie mají legislativně ošetřen a nastaven skvělý systém zápůjček a výpůjček, takže je jedno, kde jsou díla deponována. Celý proces akcelerujeme, neboť se jedná o efemérní médium na analogových nosičích, u nichž může dojít k nevratné degradaci," uvedl Zachoval.

Nynější akvizice se týká 66 uměleckých děl, za které galerie zaplatí 3,29 milionu korun, průměrná cena videa činí 49 863 korun. Ve sbírce je nyní zastoupeno 36 umělců a umělkyň. S ustavením sbírky byl zřízen samostatný výstavní prostor GMU nazvaný Černá kostka, který slouží k prezentaci čerstvých akvizic. „Postupně budou díla prezentována ve speciálním výstavním prostoru Černá kostka, příští rok je například naplánovaná výstava Adély Babanové nebo Terezy Velíkové,“ prozradil ředitel galerie.

Pohyblivý obraz zahrnuje rozličné interdisciplinární přístupy, jako je experimentální film, videoart, videoinstalace, diaprojektorové instalace, filmové eseje a dokumentace performancí. Sbírka reflektuje vývoj tohoto druhu vizuální tvorby od experimentálních tendencí 60. let 20. století do současnosti. Současně sleduje vývoj a vzájemné ovlivňování jednotlivých výše vymezených médií, tedy starších a novějších technologií pohyblivého obrazu. Jádro sbírky představují díla umělců a umělkyň z českého a slovenského prostředí, dále je kladen důraz na práce z Maďarska, Polska i pobaltských a balkánských států.

Díky akvizicím se tak podařilo získat exkluzivní celky, rozšířit nově budovanou sbírku pohyblivého obrazu o kvalitní průřez od 70. let minulého století až do současnosti a pořídit díla významných autorů, kteří nebyli ve sbírkách GMU dosud zastoupeni,“ dodal František Zachoval. Videoartem a jeho dalšími podobami se donedávna galerie vůbec nezabývaly, proto je podle něj nutné mnoho prací doslova archeologicky rekonstruovat.

Sbírka hradecké GMU shromažďuje původní fyzické nosiče, celkové soubory a instalace. Dobové nosiče, jako Video8, Hi8, Digital8, MiniDV, VHS, S-VHS, VHS-C nebo i 16 mm film, procházejí základním restaurováním. Samotné uchování je řešeno v maximální digitální kvalitě, což vyžaduje mimořádnou péči. Paralelně vzniká databáze s náhledy jednotlivých děl pro studijní a badatelské potřeby. Letos galerie získala významnou sbírku brněnského sběratele Karla Tutsche čítající 800 uměleckých děl za 12 milionů korun. Loni galerie zakoupila do svých sbírek 214 uměleckých děl za částku převyšující 4,5 milionu korun.

(hyš-čtk)
hynek@salonkyhk.cz
Foto: archiv GMU HK