Pondělí

15. července 2024

Nyní

22°

Zítra

21°

Svátek má

Výstava Paralely II.: Setkání dvou umělců, které od sebe dělí 60 let

4. 12. 2023

Výstava Paralely II.: Setkání dvou umělců, které od sebe dělí 60 let 0 snímků
Paralely II. To je název mimořádné výstavy, kterou připravil pro Galerii U Přívozu sídlící v objektu Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové Klub konkretistů KK3. Svá velmi zajímavá díla zde představují v přízemí jeden z nejvýznamnějších protagonistů českého, ale i mezinárodního umění druhé poloviny dvacátého století, dnes již sedmadevadesátiletý Stanislav Kolíbal, a na ochozu o šest dekád mladší malíř a grafik Karel Štědrý.

Hned na první pohled je jasné, že v tomto případě věk a ani rozdílné formální výrazové prostředky obou umělců nehrají žádnou roli. Hradecká expozice navazuje na jejich loňskou společnou výstavu  Paralely v Galerii Villa Pellé v Praze. Podle kurátora, kritika architektury a umění Petra Volfa, zatímco se výstava v Praze konala v novorenesančním prostoru, ta hradecká naopak v přísné minimalistické architektuře. Dlužno dodat, že dílům autorů toto prostředí skutečně svědčí.

Kolíbal divákům představuje práce z let 1988 až 2023. „Zachycují důležitý zlom v umělecově tvorbě,“ upozornil kurátor. Je tedy možné zde spatřit nejen jeho kresby, kterým se umělec věnoval na konci osmdesátých let, ale také bílé reliéfy nebo akvarely. Jde, jak uvedl Volf, o jakési půdorysy abstraktních architektur a hledání řádu včetně harmonie pomocí vztahů mezi čárou a kružnicí. „Každá nová čára, nová kružnice či čtvrtkruh je změnou, kdy se rodí neustále nový stav. Proto je výsledek pokaždé jiný, nekonečný. Není to sázka na jistotu,“ řekl Kolíbal. Součástí středu přízemí v kresebné části expozice je také autorův rozměrný dřevěný objekt.

Malby současného malíře Štědrého na ochozu jsou na první pohled dobře rozpoznatelné svým odvážným koloritem a nezaměnitelným rukopisem. „Postupný vývoj malířského projevu jej vedl od figurativní malby přes oblíbené výjevy z breakdance až ke geometrickému abstrahovanému projevu, který u něj přetrval až do současnosti. Jeho projev však nikdy neopustila plastičnost, která jako by nechávala jednotlivé geometrické formy vystupovat z jeho obrazů,“ popsal malířova díla kurátor. Jsou neobyčejně výrazná a vtahují diváka do znepokojivého děje, stejně jako jeho plastika inspirovaná stavebnicí Merkur.

Karel Štědrý v hradecké galerii vyzdvihl atmosféru, která v ní panuje a plně vyhovuje společné výstavě s tím, že spojitou nádobou obou autorů je zaměření právě na geometrickou abstrakci. „Když si návštěvníci uvědomí geometrii a uspořádání tohoto prostoru, které souvisí se samotnými díly, zvýší se vizuální charakter vystavených prací. I když je tato výstava menší než byla v Praze, na své výpovědní hodnotě nic neztrácí,“ uvedl malíř.

Jak prozradil ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové k výjimečné výstavě sochař, muzikant a předseda pořádajícího Klubu konkretistů KK3 Štěpán Málek, který byl na Akademii výtvarných umění v Praze Kolíbalovým žákem, i když každý z umělců má svůj jasně čitelný jazyk, poznáme, co je Stanislav Kolíbal a co je Karel Štědrý. „Určitý způsob uvažování o cítění jejich tvorby je podobný, a proto asi ty paralely,“ dodal Málek. Výstava Paralely II. v hradecké Galerii U Přívozu potrvá do 31. prosince letošního roku.

Hynek Šnajdar
hynek@salonkyhk.cz
Foto: Hynek Šnajdar