Pondělí

15. července 2024

Nyní

22°

Zítra

21°

Svátek má

Architektura je závažné, velké a ostře vnímané téma, říká Michal Kudrnáč

24. 1. 2024

page.Name
Překotná urbanizace, necitlivé zásahy do veřejných prostor měst, dopravní zatížení jejich center, nesoulad mezi starým a novým a mnohé další problémy zasahují celou republiku včetně Královéhradeckého kraje. Důležité v tomto ohledu je pochopení okolního prostředí, jeho charakteru i historického dědictví. Při architektonickém navrhování je tedy potřeba tyto aspekty respektovat, komunikovat a vést dialog mezi architekty a kompetentními orgány tak, aby vznikaly smysluplné projekty a ve městech se jeho obyvatelům dobře žilo.

Proto před nedávnem vzniklo Centrum architektury Královéhradeckého kraje, jehož hlavním smyslem, který vycházel z kulturní strategie kraje, je podpora trvalého rozvoje kvalitní architektury a urbanismu v návaznosti na kvalitu života obyvatel v regionu v kontextu současných urbanistických výzev s tím, že v České republice jde o unikátní koncepci. Centrum je součástí Galerie současného umění v Hradci Králové a jejím vedoucím se na základě výběrového řízení stal Michal Kudrnáč.

„Od začátku minulého roku jsem byl na částečný úvazek zaměstnán na krajském odboru kultury, právě v oblasti architektury. Dlouhá léta jsem byl projektovým manažerem, mám zkušenosti s přípravou a organizacemi architektonických soutěží, veřejným projednáváním a s koncepcí veřejných prostor. Jako porotce jsem se také podílel na mezinárodní soutěži k územní studii přestavby bývalé Tepny v Náchodě. Tyto rozsáhlé profesní zkušenosti ověřené léty praxe bych nyní chtěl zúročit v pozici vedoucího Centra architektury,“ řekl Kudrnáč.

Podle něj je architektura závažné, velké a ostře vnímané téma nejen ve vztahu k historickému dědictví, jež je v Královéhradeckém kraji mimořádné, ale také proto, aby současná architektura citlivě navazovala na kvalitu, kterou současníci zdědili. Jednou z cest je právě vznik Centra architektury inspirovaného především praxí obdobných center v německy mluvících zemích, ale i příklady podobných aktivit v České republice.

„Rádi bychom, aby se ve veřejnosti vedla debata o současné architektuře, o trendech, dopadech do každodenních životů, do aspektů sociálních, environmentálních i o tom, jak architektura ovlivňuje vztah člověka k okolnímu prostředí. Kromě této edukační činnosti  chceme poskytnout metodickou pomoc městům a obcím od prvotní přípravy investičních akcí a jejich veřejného projednávání až po výběr jejich konkrétní podoby prostřednictvím různých typů architektonických soutěží,“ vysvětlil vedoucí centra, který jako dobrý příklad vyzdvihl aktivity města Litomyšl, kde už mnoho let přemýšlejí o městě jako celku.

„Je to taková výkladní skříň české architektury a velká inspirace i pro města v Královéhradeckém kraji, protože v tomto regionu něco takového bohužel chybí. Cílem našeho centra však není kritika toho, co se nepovedlo v minulosti. Spíše se hodláme zabývat budoucností, aby to, co bude vznikat, bylo co nejkvalitnější,“ uvedl Kudrnáč. Jako pozitivní příklady v kraji z poslední doby vyzdvihl povedenou a citlivě provedenou přestavbu veřejného prostoru mezi školami pod Divadlem J. K. Tyla v Červeném Kostelci, která od poroty České ceny za architekturu získala čestné uznání, a také konverze větrné elektrárny na rozhlednu Šibeník v Novém Hrádku.

V souvislosti s architekturou poukázal na strategické plány měst, jež by se neměly stát pouze formálními dokumenty, ale měly by stanovit priority, které určí posloupnost i význam jednotlivých investic a do tohoto procesu by měla být co nejvíce zapojená veřejnost. „Jedním z našich hlavních cílů bude rovněž smysluplná komunikace se samosprávami měst. S nimi bychom chtěli debatovat a pomoci jim přemýšlet o pozici městského architekta, poradit s výběrem projektů u velkých investic, upozornit na úskalí jednotlivých typů staveb, případně jim poskytnout kontakty na místa, kde už něco podobného stavěli a osvědčilo se to. Komunikovat samozřejmě budeme i s architektonickou obcí. To vše jsou kroky, které považujeme za zásadní,“ prozradil Michal Kudrnáč.

Jeho přáním je, aby současná architektura byla přívětivá k okolnímu prostředí, a to i v Hradci Králové a celém Královéhradeckém kraji. Nové Centrum architektury, které vede, bude tedy usilovat o vytváření podmínek pro zkvalitňování architektury, urbanismu a veřejného prostoru včetně zeleně v regionu v souladu s adaptací sídel na klimatickou změnu. Snahou je i posílení odborných kapacit pro zmíněné oblasti. Kromě toho odborné a širší veřejnosti nabídne příležitosti pro setkávání, pořádání přednášek a výstav.

Hynek Šnajdar
hynek@salonkyhk.cz
Foto Hynek Šnajdar