Čtvrtek

25. července 2024

Nyní

24°

Zítra

27°

Svátek má

Od parkoviště zpět k náměstí!

17. 4. 2021

page.Name
Každý, kdo se podílí na formování veřejného prostoru, by se měl zabývat otázkou zásahu do historického prostředí. Pojem veřejný prostor při tom není v současném pojetí zcela přesně definován. Náměstí, které má být jedním z rozhodujících faktorů města sloužící především ke shromažďování lidí, je plochou s volným středem, obklopenou významnými budovami, které prostor uzavírají.

Hradec Králové se občas pyšní přízviskem Salon republiky, které poukazuje na architektonický a stavební rozkvět v době proslulých architektů Jana Kotěry a Josefa Gočára. Oba dali městu punc jedinečnosti. V současné době však tento přívlastek trochu pokulhává, zejména v historickém jádru, které tvoří Velké náměstí a okolí. Tento prostor totiž zahltily automobily, místo se stalo bez nadsázky regulérním parkovištěm a společenský život v této oblasti, k němuž náměstí logicky přímo vybízí, téměř zmizel.

Už v roce 2009 zvítězil návrh architektonického ateliéru ARN STUDIO na rekonstrukci Velkého náměstí v Hradci Králové. Od té doby uplynulo dvanáct let a kvůli řadě překážek se záměr dosud nepodařilo uskutečnit. Teď se sice začalo blýskat na lepší časy, neboť byly provedeny průzkumné vrty, které potvrdily, že koncepce podzemního parkování, tak jak byla navržena, je vhodná a realizovatelná. Tím by se přehnaná automobilová doprava z Velkého náměstí vytlačila a prostor by mohl sloužit tomu, k čemu je určen: Návratu života do historického centra a jeho otevření obyvatelům města.

Náměstí, a to i to Velké hradecké, má mít svůj charakteristický ráz, jak svou velikostí, tak i tvarem, přístupy či vybavením. Nekoordinovaná dopravní přetíženost tyto aspekty svým způsobem popírá a preferování automobilismu v této lokalitě ho staví do velmi nevýhodné pozice, nemluvě o hluku, smogu a zvýšeném nebezpečí pro chodce.

Samozřejmě, více než slova jsou v tomto ohledu důležitější činy. Nebo aspoň, rovnováha mezi slovy a činy. Kompetentní orgány by tedy místo politického hašteření a oddalování s poukazem na rozmanité překážky a úskalí, měly své síly napřít k dluhu, kterým Velké náměstí nepochybně je. Urychlit jeho koncepční řešení, protože návrh už je na světě velmi dlouhou dobu. A, to se ví, využít zřejmý potenciál tohoto místa, jež má být skutečným městským reprezentantem, nikoli odstavnou plochou pro všudypřítomné automobily. Aktuálně první vlaštovkou, která z města nedávno vyletěla, je oprava podloubí.