Neděle

26. března 2023

Nyní

Zítra

Svátek má

Vítězný únor

25. 2. 2023

page.Name
Kromě toho, že v druhém měsíci letošního roku uplynul jeden rok od vpádu Ruska na Ukrajinu, kde rozpoutalo nesmyslnou válku, je tady ještě jedno neblahé výročí. Letos to je 75 roků od tak zvaného Vítězného února, což je pojmenování komunistického státního převratu v Československu, který proběhl mezi 17. a 25. únorem 1948. Právě tento historický okamžik výrazným způsobem poznamenal také město Hradec Králové.

Jednou z nepřehlédnutelných budov v krajské metropoli je nepochybně hlavní vlakové nádraží na dnešním Riegrově náměstí, které se včetně železničních tratí, jak se zmiňujeme v článku únorových Salonek, připravuje na patrně největší rekonstrukci ve své historii. A jak tento dopravní uzel poznamenal Vítězný únor a následná vláda komunistického režimu? Hned na úvod, v roce 1948, byla v souladu s nastupující ideologií z nádražní haly odstraněna busta T. G. Masaryka i s bronzovou pamětní deskou. Uvolněné místo pak bylo osazeno bustou dělnického prezidenta Klementa Gottvalda. Navíc nádraží tehdy stálo na Fučíkově náměstí.

Aby to bylo socialisticky pořádně „vytuněno“, byl vrchol věže nádraží osazen symbolem komunismu, pěticípou rudou hvězdou o rozpětí tři metry a váze 90 kilogramů, kterou v roce 1968 na protest proti okupaci železničáři ​​rozřezali. Mimo to se v roce 1951 železniční prostor dočkal další dobové výzdoby. Na jižní část střechy byl umístěn znak pětiletky, směrem k náměstí pak nápis S prezidentem Gottwaldem k socialismu. V souladu s dobou 5. května 1960 dorazil na hradecké nádraží zvláštní vlak z Francie, který byl doprovázen členy Alexandrova souboru písní a tanců. O čtyři roky později tam pro změnu přijela Gusta Fučíková, aby se zúčastnila besedy členů brigády socialistické práce Julia Fučíka.

V roce 1950 se stal hradecký podnik, k němuž patřila i mostárna, samostatným národním podnikem. V roce 1952 byl továrně za dobré plnění výrobních úkolů propůjčen městským výborem KSČ putovní Rudý prapor MV KSČ. K 1. lednu 1953 potom Škodovy závody v Hradci Králové obdržely název Závody Vítězného února. Stejné pojmenování poznamenalo i kulturní oblast. Nynější Klicperovo divadlo mělo totiž v době socialismu název Divadlo Vítězného února. Doufejme, že jde jenom o historický milník, který navždy skončí v propadlišti dějin. Doba není příliš optimistická, proto je občas potřeba tyto události připomenout, a to z jednoho nového důvodu: Aby se už nikdy neopakovaly a neuvrhly stát včetně Hradce Králové do nesvobody a do tupé, nebezpečné totality.