Čtvrtek

7. prosince 2023

Nyní

Zítra

Svátek má

Většinu výpadku příjmů zaplatí Hradec Králové z rezervy Antivirus

24. 6. 2020

page.Name
Pandemie koronaviru způsobila ekonomické potíže. Město Hradec Králové odhaduje, že přijde kvůli poklesu daňových příjmů o 152 milionů korun. Na krytí téměř celé výše výpadku radnice využije rezervu z programu Antivirus, která vznikla z příznivého výsledku hospodaření loňského roku. Úpravu příjmové části rozpočtu na letošní rok schválila rada města, poslední slovo budou mít příští týden zastupitelé.

Loňské hospodaření města skončilo rozpočtovým přebytkem 385 milionů korun při příjmech 2,5 miliardy korun. Po celkovém finančním vypořádání minulého roku zbylo městu k rozdělení 297 milionů korun, přičemž 150 milionů šlo do rezervy na program Antivirus. Program má zmírnit dopad pandemie koronaviru na občany, podnikatele, sportovní, školské, kulturní a jiné organizace města.

„Mohli jsme si dovolit dát stranou 150 milionů korun na program Antivirus - 10 milionů na přímou finanční pomoc drobným podnikatelům, zbývajících 140 milionů jako účelovou rezervu na případné změny rozpočtu. Díky této rezervě zatím nemusíme dělat škrty v investicích. Zbývajících 12 milionů korun vezmeme ze souhrnné rezervy rozpočtu,“ vysvětlil primátor Alexandr Hrabálek.

Téměř 60 procent běžných výdajů rozpočtu města tvoří transfery městským organizacím. Podle vedení radnice bude záležet, jak finanční situaci zvládnou a v jakém objemu přenesou ekonomické dopady pozastavení svých aktivit na město. „Předpokládáme, že s těmito informacemi budeme moci pracovat na konci třetího čtvrtletí,“ uvedl Hrabálek.

Radnice také očekává, že se vláda bude snažit finančně pomoci a nějakou formou poskytnout obcím finanční kompenzace. „Přesné parametry této pomoci zatím nevíme, hovoří se o částce 1200 korun na obyvatele, což by pro Hradec Králové představovalo více než 111,5 milionu korun,“ prozradila ekonomická náměstkyně primátora Monika Štayrová.

ku sd
ČTK
Ilustrační foto: Ondřej Littera