Sobota

24. února 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Koronavirus má stále jen jeden úředník, další šíření Covid-19 testy neprokázaly

30. 7. 2020

page.Name
Po prokázání nákazy Covid-19 u vedoucí jednoho z oddělení krajského odboru dopravy Krajského úřadu v Hradci Králové byly provedeny testy na koronavirus u patnácti úředníků, kteří s nakaženým kolegou přišli do kontaktu. Ty neprokázaly další šíření nákazy, ale všichni i nadále zůstávají v domácí karanténě.

„První testy neprokázaly nákazu koronavirem u 15 úředníků kraje. Další testování proběhne při ukončování karantény, tedy na konci příštího týdne. Pokud budou i tyto testy negativní, úředníci budou moci nastoupit zpátky do práce na úřad,“ řekl hejtman Jiří Štěpán.

Od dnešního poledne začne na krajském úřadě do odvolání platit mimořádné preventivní opatření. To například upřednostňuje písemný či telefonický kontakt zaměstnanců kraje s vnějškem před osobním setkáním. Osobní kontakt ale opatření nezakazuje. Provoz úřadu zůstává nezměněn.

„Krajský úřad je pro veřejnost normálně přístupný, přesto doporučujeme věci, u kterých je to možné, vyřešit s úředníky na dálku.  Prosíme všechny, aby při návštěvě úřadu dbali na hygienická opatření a osobní zodpovědnost během současné epidemiologické situace,“ vyzývá veřejnost hejtman.

Další body opatření jsou: 

  • Při osobním kontaktu budou zaměstnanci dodržovat odstup mezi osobami alespoň 2 metry, je-li to možné, a to i bez bariér.
  • Zaměstnanci budou zabraňovat shlukování osob na chodbách nebo v čekací zóně.
  • Zaměstnanci upozorní klienty na nutnost dezinfekce rukou při příchodu a odchodu z úřadu.
  • Při kontaktu s osobami jiných orgánů a institucí budou jednání probíhat přednostně vzdáleným přístupem, pokud musí proběhnout osobně, pak zaměstnanci zajistí zvýšené hygienické opatření.
  • Uvedená opatření se použijí přiměřeně i pro vnitřní styk zaměstnanců, včetně dodržení doporučené vzdálenosti při konzumaci jídel a nápojů.

Krajský úřad je pro veřejnost přístupný v této době:

Pondělí          8.00 až 17.00
Úterý              8.00 až 14.00
Středa            8.00 až 17.00
Čtvrtek           8.00 až 14.00
Pátek             8.00 až 14.00

(hyš-tz-dl)
hynek@salonkyhk.cz
Ilustrační foto: kr-kralovehradecky.cz