Pondělí

5. června 2023

Nyní

22°

Zítra

20°

Svátek má

Kraj i jeho muzea hodlají spolupracovat s hledači využívající detektory kovů

2. 7. 2020

page.Name
Královéhradecký kraj a jeho muzea chtějí navázat dlouhodobou spolupráci s hledači, kteří historické předměty hledají s pomocí detektorů kovů. Muzea budou pro takzvané detektoráře pořádat školení a nabídnou jim za spolupráci různé odměny. Novinářům to řekl Petr Grulich, ředitel Muzea východních Čech.

Ten odhadl, že v kraji může být několik tisíc detektorářů, kteří se hledáním a uchováváním předmětů mnohdy pohybují na hraně zákona nebo za ní. V celé České republice může být takových hledačů nejméně 30 tisíc. „Lepší, než represe je nabídnout komunitě detektorářů pomocnou ruku a možnost legálně spolupracovat. Chceme oslovit lidi, kteří vnímají nález jako společné dědictví, které patří do paměťových institucí, a ne na burzu,“ uvedl.

Registrovaní hledači budou dostávat školení o zákonu o památkové péči, o způsobech evidence a konzervování nálezů. Budou vědět, jak se při objevení archeologického nálezu zachovat, jak se vyvarovat škod při pokusech o neodborné vyzvednutí. Dnes archeologové v kraji spolupracují s několika desítkami hledačů.

Petr Griluch, ředitel Muzea východních Čech v Hradci Králové.

„Za úspěch budeme považovat, když do budoucna budeme spolupracovat se stovkami hledačů. Termín si nedáváme. Oslovit je chceme prostřednictvím médií či sociálních sítí,“ prozradil vedoucí archeologického oddělení muzea Miroslav Novák a poznamenal, že ilegální hledač cíleným vyhledáváním porušuje památkový zákon. Nezákonné je i zatajení nálezu, který hledač mnohdy považuje za volnou kořist pro obohacení soukromých sbírek.

Ročně se podle Nováka do muzeí v kraji dostane od hledačů několik tisíc nalezených předmětů. Další tisíce nálezů však zmizí neznámo kde. Do hradeckého muzea začali lidé ve větší míře nosit nálezy objevené za pomocí detektorů kovů asi před deseti lety, kdy zařízení na vyhledávaní kovů začala být dostupnější.

Do spolupráce s hledači budou zapojena muzea zřizovaná Královéhradeckým krajem a Muzeum Podkrkonoší v Trutnově. Za pravidelnou spolupráci muzea hledačům nabídnou bezplatný vstup do muzeí, slevy na muzejní publikace a další benefity. Archeologové nepředpokládají, že by hledači za své objevy dostávali od kraje finanční nálezné. To je totiž spojené jen s náhodným objevem. „Není to o odměňování, ale o legální spolupráci,“ upozornil ředitel muzea Grulich.

Součástí informační kampaně bude přednáška pro veřejnost na téma, jak se zachovat při nálezu válečného hrobu, která bude v sobotu v Muzeu války 1866 na Chlumu. První školení pro hledače by mělo být letos v září.

Zdeněk Rychtera hj
ČTK
Ilustrační foto: detektory-vychodni-cechy.cz, Ondřej Littera