Neděle

26. května 2024

Nyní

12°

Zítra

14°

Svátek má

Nejlepší zdrávka v republice je v Hradci. Není divu, že je o její studenty je zájem

9. 11. 2020

Nejlepší zdrávka v republice je v Hradci. Není divu, že je o její studenty je zájem 0 snímků
Studenti zdravotnických škol jsou v kurzu, a to doslova. V současnosti byste sotva našli obor, který potřebuje tolik kvalifikovaných pracovníků. Zájem o absolventy hradecké Zdravotnické školy strmě stoupá - zdravotní sestry a bratři se o práci bát rozhodně nemusí. V době, kterou právě prožíváme, jsou v nemocnicích vítáni nejen absolventi, ale i stávající studenti. Těch hradeckých pomáhá ve Fakultní nemocnici několik desítek - a to na odběrových místech COVID-19 i na lůžkových odděleních. Na otázky o Zdravotnické škole nám odpovídala ředitelka školy Soňa Lamichová.

Zájemce o studium na zdravotnické školy často vede k rozhodnutí touha být užitečný ostatním a pomáhat. V současné situaci byla část Vašich studentů povolána k pohotovosti ve Fakultní nemocnici. Kolik studentů aktuálně pomáhá a na jakých pracovištích?
Studenti se zapojili už při jarní vlně koronavirové epidemie a ani teď nezůstávají stranou. V podstatě všichni studenti končících ročníků oborů Praktická sestra a Diplomovaná všeobecná sestra jsou v terénu - někteří byli vyzváni hejtmanem našeho kraje, jiní se sami domlouvali v nemocnicích i jiných zdravotnických a sociálních zařízeních a reagovali tak na volání o pomoc. Laboranti z Vyšší odborné školy pracují v biochemické laboratoři ve FNHK a farmaceuti pomáhají v nemocniční lékárně. Studenti ostatních oborů se pak podle potřeby zapojují v místě svého bydliště, pomáhají s nákupy pro seniory, venčením psů lidem v karanténě apod. A přidávají se další -  třeťáci na střední i studenti prvních a druhých ročníků VOŠ. Jsou to desítky studentů, kteří cítí odpovědnost a zapojují se do práce - a já jsem na ně patřičně hrdá.

Služba v nemocnici během pandemie je často přirovnávána ke službě v první linii. Někteří z nich pracují v odběrových centrech, která jsou provizorně zřízena pro tento účel - mimo prostor nemocnice, často v mobilních buňkách. Myslíte, že studenti, kteří projdou touto zkušeností, budou lépe připraveni na mimořádné situace?
Rozhodně. Naši studenti prokazují touhu pomáhat a vědí, že bez perfektních znalostí a objevování a rozvíjení vlastního potenciálu to nejde. Toto jsou znaky hrdinství a zdravotníci, i naši studenti, jsou pro nás hrdinové.Vaše škola získala titul Nejlepší zdravotnická škola roku. Čím se udržujete na první místě a proč si ke studiu vybrat právě hradeckou zdrávku?
Toto ocenění jsme převzali v roce 2017 a stali jsme se tak historicky prvními vítězi této nové soutěže, která se stala součástí přehlídky Sestra roku. Je to zavazující a my se snažíme tomuto hodnocení dostát. Síla naší školy není jen ve vybavení odborných učeben, využívání moderních pomůcek i výukového softwaru, zázemí, která nám poskytují špičková odborná pracoviště zejména Fakultní nemocnice Hradec Králové. Mnohem víc je to o výborných odbornících, kterými naši pedagogové jsou, o skvělých lidech, kteří ve škole vytvářejí přívětivou a podporující atmosféru.

A proč si vybrat právě hradeckou zdrávku?
Protože je prostě nejlepší. Nabízíme studentům výuku propojenou s praxí, obohacenou exkurzemi a přednáškami vynikajících odborníků. Nabízíme jim mnoho možností, jak smysluplně trávit volný čas. Naši studenti pracují s podporu učitelů na svých vlastních projektech, jezdí na sportovní, lyžařské a ekologické kurzy, soutěží v různých oblastech - úžasný je např. náš studentský tým první pomoci. Naši studenti také vstupují do mateřských a základních škol s programy Hrou proti AIDS a Zdravý úsměv. Máme partnery v mnoha zemích Evropy a díky projektům se tak studenti i pedagogové dostanou na zahraniční stáže, vyzkouší si, jak se domluví, vidí, jak to dělají jinde a odnesou si tak spoustu zkušeností.

Poptávka po absolventech zdravotnických škol už několik let převyšuje nabídku. Vaše škola má téměř tisícovku studentů a každý rok vyšle do praxe přibližně 200 absolventů. Co můžete udělat proto, abyste pokryli poptávku zdravotnických zařízení po kvalifi kovaném personálu?
Na to je velmi těžké odpovědět - kapacitně skutečně na víc nestačíme. Velkou naší předností ale je, že jsme čistě zdravotnická škola, v republice už to tak běžné není, zdravotky jsou slučovány s nezdravotnickými obory a často se právě ty naše obory dostávají do pozadí. V tom jsem klidná, protože celá naše škola žije a dýchá pro zdravotnictví, a pokud tím „nasákne“ každý náš student a zamíří do nemocnic, laboratoří, lékáren, pak jsme zvládli svůj úkol.Jaké studijní obory nabízíte?
Pro ty, kteří vědí, že chtějí pracovat ve zdravotnictví, ale nejsou dosud rozhodnuti, v jakém oboru, je ideální maturitní obor Zdravotnické lyceum - tam student „ochutná“ ošetřovatelské i technické předměty, jako jsou např. somatologie, psychologie a vybrané laboratorní metody. Naší doménou jsou ale ošetřovatelské obory - Praktická sestra na střední škole a Diplomovaná všeobecná sestra na vyšší odborné škole. Jsme rádi, že se mezi voškové obory po letech vrátila i Diplomovaná dětská sestra.

Jako jediná škola v kraji nabízíte také vzdělávání v „technických“ zdravotnických oborech...
Ano, v tom jsme jedineční nejen v kraji, ale i v širším regionu. Na střední škole je to asistent zubního technika (letos ho neotevíráme) a laboratorní asistent, na vyšší odborné škole pak diplomovaný zubní technik, zdravotní laborant a farmaceutický asistent. Zejména laborantské obory by mohly uchazeče zaujmout, dnešní dění kolem koronaviru prokázalo jejich velkou důležitost a jasnou perspektivu.

V letošním roce se k hradecké zdrávce upíná pozornost i z jiného důvodu…
Důležitým momentem pro výběr školy je u budoucích studentů motivace pomáhat. Proto jsme si v minulém roce nechali vytvořit nový komunikační styl školy. Chceme, aby veřejnost viděla, jak důležité je připravovat kvalitní zdravotníky, že práce sester a lékařů pomáhá zachraňovat lidské zdraví a životy. Heslo „Víme, co ve vás je“ míří jak na naše studenty, kterým dáváme potřebné znalosti a zkušenosti, aby se stali samostatnými, zodpovědnými osobnostmi. Mluví ale také o tom, že naši absolventi vědí, co je ve vás. Znají dokonale lidské tělo a způsoby, jak se o něj starat. Na našem Facebooku vám studenti ukazují první pomoc i jak se o sebe starat, abyste byli zdraví. Jsme rádi, že se nám tímto novým způsobem komunikace podařilo oslovit i porotu prestižní soutěže Zlatý středník, ve které jsme se umístili na prvním místě v kategorii Zdravotnická péče a na 3. místě v kategorii Rebrand, což je obrovský úspěch. Předběhly nás jen značky Kofola a Plzeňský Prazdroj.

Kompletní informace o škole najdete na stránkách nebo na FB.


Komenského 234, 500 03, Hradec Králové
tel. 495 075 111

e-mail: zshk@zshk.cz
www.zshk.cz