Neděle

25. února 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Vrty odhalují strukturu podloží, napoví postup v přípravě podzemního parkoviště

5. 11. 2020

page.Name
O případném vybudování podzemního parkoviště pod Velkým náměstím v Hradci Králové se mluví už dlouho. Začátkem týdne zde byl v této souvislosti zahájen inženýrskogeologický průzkum, který určí strukturu a přesný rozsah podzemních vrstev v oblasti, kde projektanti prověřují možnost výstavby tohoto parkoviště.

Celkově budou provedeny tři vrty, v blízkosti Mariánského morového sloupu, kde byly již práce zahájeny, druhý u trafostanice před kostelem Nanebevzetí Panny Marie a třetí v Komenského ulici. Jejich umístění vytipovali zpracovatelé studie podzemního parkoviště spolu s archeology Muzea východních Čech. Dokončení se předpokládá začátkem příštího týdne, k vyhodnocení pak dojde do konce letošního roku.

Ze tří průzkumných vrtů, které provádí specializovaná firma, budou mít dva hloubku 25 metrů, třetí v Komenského ulici osm metrů. Předchozí průzkumy a rešerše přitom zkoumaly podloží pouze do hloubky zhruba osmi metrů. „Jako první jsou prováděny sondy u morového sloupu. Za první dny se zde geologové dostali do hloubky přes deset metrů. Už v této fázi máme možnost podívat se na složení geologického souvrství pod náměstím a mocnost jednotlivých vrstev,“ řekl primátor Alexandr Hrabálek.

Podle něj je velmi zajímavé, že složení vrstev je pod Velkým náměstím jiné, než by se očekávalo. „Například vrstva jílu se nachází nad štěrkem, což by podle odborníku mělo být spíš naopak,“ uvedl. Vyhodnocení všech tří vrtů by mělo být hotové do konce letošního roku.  Výsledky sond budou sloužit jako podklad pro případné zpracování projektu podzemního parkoviště v části Velkého náměstí.

„Opět chci zdůraznit, že jsme si velmi dobře vědomi toho, o jak cennou lokalitu se v případě památkové rezervace v Hradci Králové jde. Po vyhodnocení vrtů se rozhodne o dalším postupu, který bude přijatelný pro památkáře, správce inženýrských sítí či majitele nemovitostí,“ dodal primátor. Parkovací místa v oblastech, kde budou prováděny vrty, nebudou nijak omezena. Stejně tak nebudou mít v této lokalitě výrazný vliv na plynulost dopravy.

(hyš-tz-kš)
hynek@salonkyhk.cz
Ilustrační foto