Neděle

25. února 2024

Nyní

Zítra

10°

Svátek má

Osvěta lidu: Vhodné dárky překvapí a doplní radostný den!

25. 12. 2020

page.Name
Nedílnou součástí pravidelných periodik jsou reklamy či reklamní texty. Bylo tomu tak vždy a pokud budou i nadále vycházet, bude tomu tak i v budoucnosti. Jedním z takových listů, který vycházel více než čtyřicet let, byla Osvěta lidu, jež v Hradci Králové zanechala svou stopu a byla tamním populární časopisem.

„Díky svému obsahu si našla velkou základnu čtenářů,“ napsal mimo jiné v roce 2015 Václav Nyč ve své diplomové práci nazvané Periodikum Osvěta lidu z let 1896 – 1941 v dobovém kontextu, jako uzavření studia na Filozofické fakultě – Katedry pomocných věd historických a archivnictví Univerzity Hradec Králové. A právě reklama byla samozřejmou součástí tohoto časopisu.

„Pro získání nových čtenářů lákala reklama na obsah, který se teprve volně utvářel a profiloval. Jednalo se o jistou formu upoutávky. Ostatní inzeráty byly věnovány převážně hradeckým podnikům (hotel Merkur, Družstvo na zužitkování ovoce v Hradci Králové s dalším),“ zmínil ve své diplomce Nýč.

Příklady reklamy v Osvětě lidu

„Bohumil Košťál, hostinský v Hradci Králové, odporučuje svůj závod hostinský v Pražské ulici č. 79. Dobře vyleželé pivo Královéhradecké. Obsluha vzorná. V místnosti je drobný prodej časopisů: Lid, Ruch, Radikální listy a Hlasy z vých. Čech.“

„Jaroslav Stuchlík v Plotištích doporučuje ctěnému obecenstvu svůj závod krupařský i pekařský, v němž lze dostati moučné výrobky jedině z české mouky. Výtečný samožitný chléb a každodenně čerstvé pečivo. Výhodná koupě v malém i velkém. P. T. pp. obchodníkům dovážím na požádání koupené zboží na místo ustanovené.“

„Největší sklad nábytku. Jan Knypl v Hradci Králové. Úplné zařízení ložnic, jídelen, výbavy pro nevěsty. Provedení ve všech slozích co nejvkusnější. Ceny levné. Mnoholeté renomé.“

Čtenářům prosincového magazínu Salonky představujeme některé reklamy, které vyšly v Osvětě lidu právě před 100 lety v roce 1920, zaměřené kromě jiného zejména na tehdejší vánoční prodej. I když se tehdy reklamy a inzeráty v mnohém oproti dnešku lišily, záměr byl stále stejný: periodiku to přinášelo potřebné finance a zadavatelům zase odbyt jejich zboží.

Hynek Šnajdar
hynek@salonkyhk.cz
Foto: Státní okresní archiv HK