Neděle

26. května 2024

Nyní

12°

Zítra

14°

Svátek má

U zimáku je živo, pokračuji stavební práce a opravy cyklostezek i chodníků

10. 12. 2020

page.Name
Na frekventovaném místo před zimním stadionem, kde je hlavní vstup do Jiráskových sadů a kříží se zde několik tras pro pěší i cyklisty, prochází nyní výraznými úpravami. Na podzim zde stavební firma začala s dostavbou chybějících a opravami stávajících cyklostezek a chodníků. Investiční akce města za necelých 15 milionů korun bez DPH zatím probíhá podle stanoveného harmonogramu.

Práce na stavbě budou pokračovat i v zimě, případně se přizpůsobí klimatickým podmínkám. Hotovo by mělo být do konce června příštího roku. „Cílem těchto úprav je především dát řád tomuto prostoru, kde se kříží cyklostezky podél ulice Československé armády, od Hučáku, lávky přes Orlici a je tady navíc vstup do oblíbených Jiráskových sadů. Věříme, že se změnou dojde ke zvýšení bezpečnosti a zkvalitnění prostředí,“ řekl náměstek primátora Jiří Bláha.

V současné době stavbaři pokládají konstrukční vrstvy cyklostezky podél Jiráskových sadů směrem na „Hučák“. V této souvislosti muselo dojít ke zvýšení prahu na místní komunikaci v Křižíkově ulici v prostoru vodní elektrárny.  „Pokud to počasí dovolí, do konce roku by stezka měla mít i vrchní asfaltovou vrstvu. Celá stavba je rozdělená do etap, aby se zachoval, sice omezený, ale alespoň částečný přístup chodců a cyklistů v této lokalitě. Nyní se bude provádět úprava vstupu do Jiráskových sadů a na lávku přes Orlici včetně parkovací plochy,“ dodal náměstek.

Stavba pak bude pokračovat obnovou stezky pro chodce a cyklisty ve směru na Moravský most, zbylé části podél Komenského ulice a úpravou zpevněných ploch v prostoru před hlavním vstupem do zimního stadionu a hotelu. Postupně by měly být jednotlivé dokončené úseky zprovozněny. V poslední etapě dojde ke stavbě mlatových chodníků, úpravě zelených ploch či k dokončovacím pracím na napojení stávajícího parkoviště před hotelem. Před zimním stadionem zároveň vznikne dostatek míst s cyklistickými stojany pro návštěvníky akcí či hokejových zápasů.

(hyš-kš)
hynek@salonkyhk.cz
Ilustrační foto