Čtvrtek

20. června 2024

Nyní

17°

Zítra

19°

Svátek má

Výzvy spojené s covid-19 společně zvládneme, říká odhodlaně ředitel „fakultky“

25. 12. 2020

page.Name
Vzhledem k různým omezením a vládním opatřením v průběhu měsíce listopadu kvůli covidové době se informace v rozhovoru s Vladimírem Paličkou, ředitelem Fakultní nemocnice v Hradci Králové (FN HK) vztahují k tomuto období.

Přesto je to autentický pohled, který toto největší zdravotnické zařízení v kraji i jeho pracovníci v první linii zažívali a stále v mnoha ohledech zažívají i nyní, kdy se covidová situace opět zhoršila a přibylo nakažených pacientů.  

Pane řediteli, nákaza covid-19 nejdříve zemi zasáhla na jaře a poté ve zvýšené míře i na podzim. Jak situaci prožíváte jako ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové?
Situace je mimořádně náročná pro všechna zdravotnická zařízení v celé České republice, protože v současné době stále přibývá hospitalizovaných pacientů s covid-19 a nemocnice musí vyvíjet maximální úsilí, aby byla péče o ně zajištěna. Ve FN HK díky obrovskému nasazení personálu a přijatým opatřením, situaci zvládneme.

Věřil jste, že nemocnice tuto situaci zvládne nebo vás provázely určité obavy a nejistota?
Budu-li situaci zlehka parafrázovat – „doufali jsme v nejlepší, ale připravovali jsme se na nejhorší“. Na obavy a nejistotu nebylo příliš času, museli jsme velmi rychle začít připravovat nemocnici na zcela novou situaci. Jaro sice přineslo menší počet pacientů, ale zase nebyl o novém typu koronaviru dostatek informací. Složité bylo nakupování ochranných pomůcek a některých přístrojů. Nyní je pacientů mnohem více, ale dá se říci, že už jsme byli daleko lépe připraveni.

Jakou strategii jste museli zvolit, když přibývalo nakažených, kteří museli být u vás hospitalizováni?
Nemocnice má kliniku infekčních nemocí, která zajišťuje péči o pacienty s infekčními nemocemi z celého našeho regionu a částečně i Pardubicka. Na jaře směřovali nemocní z celého kraje právě na toto pracoviště, postupně jsme museli připravit další lůžka na Plicní klinice FN HK. Podzimní vlna covid-19 přinesla větší počet hospitalizovaných a v nemocnici jsme postupně otevírali další pracoviště, která se starají o pacienty s covid-19. Do péče o tyto pacienty se zapojily také nemocnice krajského holdingu.

Byli jste na nápor připraveni?
Během letních měsíců jsme aktualizovali Pandemický plán FN HK, který popisuje, jak budeme postupovat v případě podobné epidemie. To nám pomohlo, ačkoliv je nutné přiznat, že asi málokdo předpokládal během letních měsíců, že se covid-19 objeví na podzim v takové síle. Například pro kolegy z kliniky infekčních nemocí je to vlastně osmý měsíc nepřetržité péče o covid-19 pozitivní pacienty, což je samozřejmě nesmírně náročné.

Máte dostatečné množství lůžek? Máte i nějaká rezervní?
Oproti jarním měsícům jsme museli otevřít pro covid-19 pozitivní pacienty mnohem větší kapacity. Na jaře se pohyboval maximální počet hospitalizovaných v jeden den v naší nemocnici kolem 15, nyní je to desetkrát větší číslo. V souladu s naším pandemickým plánem postupně otevíráme další provozy pro potřeby nemocných s covid-19 a máme vytipovaná další oddělení, která by mohla sloužit pro případné další pacienty, ale limituje nás nedostatek personálu.

Museli jste kvůli epidemiologické situaci omezit neakutní příjmy. Co to v praxi znamenalo?
Abychom mohli zajistit personál na jednotkách pečující o covid-19 pozitivní pacienty, museli jsme omezit plánované neakutní operace a jiné neakutní výkony. Pro představu byly odloženy například některé ortopedické operace. O všechny pacienty s akutními problémy, jako jsou infarkty nebo mozkové příhody je samozřejmě postaráno, běží také onkologická léčba a mnohé další programy, ve kterých je činnost fakultní nemocnice nenahraditelná a nezastupitelná. Důležité ale je, abychom se co nejdříve mohli vrátit i k těm odloženým operacím, protože jinak výrazně narostou čekací doby. Jistě je to pro mnoho pacientů čekající na operace nepříjemné, ale jinak péči o covidové pacienty, kteří jsou často v ohrožení života, není možné zajistit.

Jaký je průměrný věk covid pacientů? Jde pouze o lidi, kteří měli nějakou doprovodnou chorobu?
Stejně jako v jiných zdravotnických zařízeních se většinou jedná o pacienty vyššího věku a mnoho z nich má další onemocnění, která komplikují jeho zdravotní stav.

Provádíte přesuny zaměstnanců, abyste nahradili covid pozitivní zaměstnance či personál, který je s dětmi na OČR, a zajistili potřebný provoz?
Samozřejmě, bez toho by to nebylo možné. Přesuny zaměstnanců provádíme podle aktuální situace. Pro mnohé z nich je to složité začít používat speciální ochranné prostředky a zvyknout si na jiný režim než na jejich „domovském pracovišti“, ale je to nezbytné pro zajištění provozu a já jim všem za jejich pomoc děkuji.

Hledali jste zdravotníky ochotné pomoci v krizové situaci?
My jsme zveřejnili výzvu, na kterou zareagovalo přes 130 současných i bývalých zdravotníků ochotných nám pomoci v této mimořádné situaci. Postupně je umísťujeme na jednotlivá oddělení podle jejich kvalifikace a také aktuální situace.

Využíváte také mediků. Jsou pro pomoc dostatečně zapálení, i když ještě nemají dost zkušeností s klinickou praxí?
Medici z Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové nám velmi pomohli na jaře a znovu nastoupili, za což jim velmi děkujeme. Podle informací z pracovišť jsou kolegové s jejich pomocí velmi spokojeni, pro mediky to také může být zajímavá zkušenost pro jejich další kariéru.

Kdo vám ještě pomáhá?
Musím také zmínit studenty královéhradecké zdravotnické školy a farmaceutické fakulty, kteří v nemocnici pomáhají. Pomáhají nám také policisté či hasiči, příslušníci armády a mnozí další. Všem jim děkujeme, že pochopili, v jaké složité situaci se nyní zdravotnictví nachází a jak je důležité ho udržet v provozu.

Nedávno se do pomoci zapojila i místní média Východočeská televize V1 a magazín Salonky, kteří společně s partnery potěšili zdravotníky dovozem jídla a nápojů. Těší vás pomoc a podpora veřejnosti?
Jakákoliv podpora veřejnosti je pro nás velkým povzbuzením, například během jarní vlny nám velmi pomohli lidé a různé iniciativy s dodávkami látkových roušek či ochranných štítů. To nám velice pomohlo a vážíme si takové podpory.

Nemocnice hledala nové dárce plazmy, kteří mohou pomoci pacientům s nákazou covid-19. Jaká byla odezva?
Na základě výzvy se na naše transfuzní oddělení obrátily desítky lidí ochotných pomoci. Nyní postupně procházejí testy, abychom zjistili, zda mají dostatečně vysoké množství protilátek. Následně budeme distribuovat rekonvalescentní plazmu potřebným nejen ve FN HK, ale i v dalších nemocnicích na území kraje.

Původně bylo v areálu nemocnice otevřeno pouze jedno odběrové místo COVID-19. Teď už jsou k dispozici tři. Stačí to, nebo se budou otevírat další?
Původně jsme měli odběrové místo umístěné před vjezdem do FN HK, které nám pomohlo zvládnout jarní měsíce. Během letních měsíců fungovalo před budovou kliniky infekčních nemocí, ale s narůstajícím počtem zájemců o odběry bylo nutné posílit kapacitu. Proto jsme vybrali nové umístění centra a postupně tam vybudovali tři odběrová místa. Musím poděkovat personálu odběrového centra i našemu technickému odboru, který v mimořádně krátké době a vlastně za provozu dokázal vybudovat solidní zázemí pro odběry, kterých je i více než 1500 denně.

Předpokládám, že zájem o testy je vysoký. Je tomu tak?
Zájem se během podzimu rychle navyšoval. Museli jsme posílit kapacitu nejen odběrového centra, ale i přístrojů a personálního obsazení naší laboratoře, která provádí testování PCR. Pro lepší organizaci práce odběrového centra jsme spustili rezervační systém, aby se lidé objednávali na určitý čas. Jen bych všechny důrazně požádal, aby si zkontrolovali telefonní číslo, které uvádějí lékaři do žádanky, protože na to budeme posílat výsledky.

Říká se, že čím více se testuje, tím lépe. Má to podle vás smysl?
Bez dostatečného testování by byl boj s celou epidemií velmi náročný, pro epidemiologická opatření je naprosto klíčové, aby lidé věděli, zda jsou pozitivní či negativní a podle toho se mohli chovat.

V jaké kondici je nyní Fakultní nemocnice Hradec Králové a do jaké míry ji koronavirová situace zasáhne?
Personál nemocnice čelí obrovské zátěži, která navíc zřejmě bude ještě nějaký čas trvat. Pro mnohé zaměstnance to znamená hodiny a hodiny v ochranných oblecích, což je nesmírně náročné. Ale prací zdravotníků je pomáhat pacientům, kteří naši pomoc právě potřebují.

Počítáte s nějakými ekonomickými dopady?
FN HK patří dlouhodobě mezi ekonomicky nejstabilnější nemocnice v České republice. Její hospodaření v minulých letech končilo vždy v černých číslech a jarní část epidemie se na našem hospodaření nijak dramaticky neprojevila, jednak proto, že ministerstvo zdravotnictví vydalo tak zvané kompenzační vyhlášku a jednak proto, že jsme velkou část odložených výkonů obrovským úsilím našich pracovníků dohnali během letních měsíců. Na ekonomické hodnocení podzimních měsíců je ještě čas, bude hodně záležet na dalším vývoji situace.

Co vašemu zdravotnickému zařízení aktuálně chybí nejvíce? Co byste nutně potřebovali?
Nutně bychom potřebovali, aby lidé začali dodržovat nařízení a podařilo se snížit počet nových případů a s tím spojený i počet hospitalizovaných. To je základní předpoklad k tomu, aby se situace ve zdravotnictví začala vracet k běžnému provozu.

Trpíte nedostatkem kvalifikovaného personálu?
Situace je obtížná právě kvůli velké nepřítomnosti našich zaměstnanců, kteří jsou sami nemocní nebo zůstali s dětmi na OČR. Chybí nám každodenně zhruba 450 zaměstnanců, což je znát a některé profese se velmi obtížně nahrazují.

Chodíte jako ředitel nemocnice do terénu mezi své pracovníky? O čem se spolu bavíte? Co řešíte?
Nejen já, ale i s dalšími kolegy z vedení jsme v pravidelném kontaktu s lidmi z mnoha pracovišť, protože je nutné řešit spoustu problémů, od zajištění provozních věcí, péče o zásoby ochranných pomůcek, nedostatek zaměstnanců i přístrojové vybavení. Považuji za nezbytné, abych se i já se situací seznámil přímo na místě, promluvil s našimi lidmi, poděkoval jim přímo na pracovišti a povzbudil je. Do toho je nutné pokračovat i v dlouhodobých projektech, takže nyní například dokončujeme stavbu Transfuzního oddělení FN HK, připravujeme stavbu nové Kliniky infekčních nemocí, úpravu laboratorních provozů, zřízení akutního pracoviště příjmu pro dětské pacienty – a samozřejmě připravujeme velkou stavbu chirurgického pavilonu. 

Co byste zaměstnancům FN HK rád vzkázal?
Určitě jim musím poděkovat a požádat je ať vydrží v tom nasazení, které mají. Věřím, že jako tým všechny výzvy spojené s covid-19 společně zvládneme a přijdou časy, kde se vrátíme do normální situace. 

Dá se podle vás jako lékaře odhadnout, jak dlouho může koronavirová pandemie trvat a kdy se všechno vrátí do původních kolejí?
Těch názorů na celou epidemii, přijatá opatření a další vývoj je celá řada a často jsou poměrně rozdílné. Myslím si, že uklidnění situace by mohla přinést bezpečná vakcína, která by byla celosvětově k dispozici velkému počtu obyvatel, aby se zamezilo dalšímu šíření této nemoci.

O čem v současné době přemýšlí ředitel nemocnice nejčastěji?
Samozřejmě o řešení každodenních úkolů spojených s covid-19 a fungováním nemocnice. Naší snahou je zvládnout péči o pacienty s koronavirovou infekcí a bezpečně pokrýt také všechny potřeby specialisované a akutní péče, a potom se co nejdříve vrátit k běžnému provozu nemocnice, abychom mohli začít poskytovat péči i pacientům, kteří nyní musí na neakutní výkony a ošetření čekat.

Hynek Šnajdar
hynek@salonkyhk.cz
Foto: archiv FN HK