Středa

7. prosince 2022

Nyní

Zítra

-1°

Svátek má

Hradečané třídit umí, problémem stále zůstávají černé skládky

8. 10. 2020

page.Name
I když za poslední dva roky v Hradci Králové stoupá celková separace odpadu, ze kterého se vytřídí více než 50 procent papíru, plastu a skla, stálým problémem jsou černé skládky, zejména pak u kontejnerových stání. Tam někteří lidé vyhazují předměty, které by měly skončit na sběrných dvorech. Přestože však odpadů ve městě přibývá, Hradec patří mezi města s vysokým poměrem vytříděného odpadu. Dá se tedy říci, že Hradečané třídit umí.

V Hradci Králové máme více než tisíc kontejnerových stání, kde občané naleznou v každém případě kontejnery na plast, papír a sklo. V minulém roce ve městě také přibylo čtyřicet nádob na kovy, takzvané šedé zvony se spodním výsypem. Je možné sem ukládat především kovové obaly od nápojů a potravin a také další drobný kovový odpad. Nepatří tam ale, a na to bych chtěl upozornit, znečištěné plechovky od barev nebo jiných nebezpečných látek včetně baterií a dalšího elektroodpadu,“ říká primátor města Alexandr Hrabálek.

Mapa rozmístění kontejnerů v Hradci Králové.

Vedle toho město rozmístilo také nádoby na jedlé oleje. „Do nádob na oleje je třeba vhazovat pouze jedlé oleje v pevně uzavřených PET lahvích. Skleněné obaly jsou pro tento účel nevhodné kvůli možnému poškození při přepravě. „Do nádob pro sběr jedlých olejů a tuků by se neměly lít oleje volně bez obalu nebo do nich vhazovat jiné odpady či nádoby s jiným než jedlým olejem. Pro ukládání motorových, hydraulických a jiných průmyslových olejů jsou určeny sběrné dvory,“ upozornil náměstek primátora Martin Hanousek.

Odpadu k vytřídění každoročně přibývá, v porovnání let 2018 a 2019 stoupla jeho produkce z 35 349 tun na 36 436, což je o 1087 tun odpadu více. Na území města jsou v současné době v provozu čtyři sběrné dvory a každý den je otevřen minimálně jeden. Zdarma je mohou využívat všichni občané města. „Velkým problémem je nadbytek odpadu, který patří do sběrného dvora, ale místo toho jej lidé vyhazují v místech kontejnerových stání,“ konstatoval náměstek primátora Jiří Bláha.

Tím, že se ho lidé zbavují tímto způsobem, dopouštějí se zakládání černé skládky. „Bohužel ne vždy je možné někoho dopadnout. O odstranění se tak musí postarat město na své náklady, které tím každoročně narůstají. Tyto finance by se přitom mohly využívat jiným způsobem,“ nechal se slyšet náměstek Bláha. Letos již město za likvidaci černých skládek utratilo více než 800 tisíc korun.

S tříděním odpadu by městu měla v budoucnu pomoci aplikace, kterou nyní připravuje odbor rozvoje města. „Jejím smyslem má být zpřehlednění odpadové situace ve městě. Aplikace by měla uživateli ukázat, kde se nachází nejbližší kontejnerová stání a jakého jsou druhu. Nyní jsme na tuto aplikaci schválili v kolegiu finance, její spuštění se dá očekávat v příštím roce,“ dodal náměstek.

(hyš-tz-kš)
hynek@salonkyhk.cz
Ilustrační foto: mariuspedersen.cz, hradeckralove.org