Pátek

29. září 2023

Nyní

13°

Zítra

17°

Svátek má

Kvůli koronavirové krizi kraj posunul schválení rozpočtu 2021 na konec roku

25. 8. 2020

page.Name
Krize související s koronavirovou nákazou měla vliv na schvalování krajského rozpočet na příští rok. Svou roli při tom sehrál nejistý vývoj daňových příjmů. Krajské zastupitelstvo tedy rozhodlo, že rozpočet bude schvalovat místo v září až na konci letošního roku. Informoval o tom hejtman Jiří Štěpán.

V září schvalovali zastupitelé v minulosti rozpočet vždy ve volebním roce, v ostatních letech v prosinci. Tím, že rozpočet schvalovalo ještě dosluhující zastupitelstvo, se kraj vyhýbal riziku rozpočtového provizoria. „Daňové příjmy se nám vyvíjejí a těžko nyní predikovat stav na krajských finančních účtech. Tušíme nějaké kontury, ale za tři měsíce se může situace změnit," řekl hejtman.

Připustil, že kdyby se po říjnových krajských volbách z různých důvodů nepodařilo rozpočet novému zastupitelstvu schválit, tak by kraj hospodařil podle provizoria. To by podle něj bylo v 90 procentech stejné jako aktuální rozpočet kraje.

V pololetí daňové příjmy kraje dosáhly 2,07 miliardy korun, což bylo na úrovni 45 procent z celoročně plánovaných příjmů 4,6 miliardy korun. Hospodaření kraje v pololetí skončilo při celkových příjmech 9,4 miliardy korun a výdajích 10,1 miliardy korun průběžným schodkem 660 milionů korun.

Hejtman uvedl, že k případnému vyrovnání schodku kraj může použít dříve vyjednaný a přijatý úvěr 900 milionů korun, který byl původně celý určený na zaplacení stavby nové náchodské nemocnice. Zatím se letos počítá s čerpáním úvěru ve výši půl miliardy korun, z nichž 290 milionů korun již kraj do konce června použil. Zbytek schodku kraj může vyrovnat z dříve ušetřených peněz.

Přestože bude kraj schvalovat rozpočet na rok 2021 až na konci roku, rada kraje již připravila krajské dotační programy pro příští rok ve výši 150 milionů korun. „Chceme, aby žadatelé věděli, které programy budou vypsány, a dokázali se na to připravit,“ upozornil Štěpán. Suma na dotační programy je stejná jako letos.

Největší částku by měl získat program obnovy venkova, a to přes 53 milionů korun. Další programy se týkají regionálního rozvoje, podpory sportu a tělovýchovy, vzdělávání, volnočasových aktivit, životního prostředí a zemědělství, kultury a památkové péče a cestovního ruchu. Kraj hodlá například dále podporovat vesnické prodejny, boj s kůrovcem, dobrovolné hasiče.

Zdeněk Rychtera
ČTK
Ilustrační foto