Středa

29. března 2023

Nyní

Zítra

12°

Svátek má

Zelená pro tendr na multifunkční stadion! Výběrové řízení je na spadnutí

1. 9. 2020

page.Name
Během prvních dvou týdnů měsíce září by mělo dojít k výběrovému řízení na stavební firmu, která by měla provést stavbu multifunkčního fotbalového stadionu v Hradci Králové. Zastupitelé včera na svém zasedání schválili podmínky zadávacího řízení, které bude složeno z několika fází.

Stanoveny byly také základní požadavky města, kterými jsou například minimální kapacita stadionu osm tisíc míst a jejich zastřešení, splnění parametrů pro UEFA kategorii 4 nebo osvětlení ve tvaru typických „lízátek“. Zahájení prací na novém stadionu se v případě úspěšného tendru předpokládá v prvním čtvrtletí příštího roku.

„Schválení zadávacích podmínek bylo velmi důležitým krokem pro budoucnost stadionu, v nejbližší možné době budeme moci zahájit výběrové řízení,“ řekl primátor města Alexandr Hrabálek. Zastupitelé také schválili podmínky výběrového řízení, jejichž součástí jsou mimo jiné stanované minimální technické podmínky, které by měl stadion mít v každém případě.

„Na základě předběžných tržních konzultací, které jsme v loňském roce uspořádali, se jako nejefektivnější, a možná jediný způsob metody stavby ukázala technika design and build. Vysoutěžený zhotovitel tedy nezačne hned se stavbou, ale nejprve bude muset upravit hotový projekt tak, aby se stavba vešla do stanoveného rozpočtu a zároveň splňovala podmínky, ze kterých nemůžeme ustoupit,“ informoval primátor.

Těmi jsou například maximální cena 573 milionů korun bez DPH, což je v součtu s odměnou pro správce stavby stadionu celkem 605 milionů korun, tedy zastupiteli stanovená maximální částka. „Kromě jiného bude západní tribuna opláštěná a základní nosná konstrukce bude z železobetonu. Areál stadionu musí být multifunkční, tedy nebude sloužit jen pro fotbalová utkání, zároveň bude mít alespoň deset skyboxů,“ prozradil náměstek primátora Jiří Bláha.

Samotné výběrové řízení by mělo být složeno z několika fází. Podle náměstka Bláhy bude veřejná zakázka zadávána v jednacím řízení s uveřejněním, její vypsání se předpokládá během příštích čtrnácti dnů. V první fázi budou účastníci podávat žádosti o účast, ve kterých prokáží splnění kvalifikací. V této fázi ještě nebudou podávat nabídky nebo navrhovat technická řešení. V dalším kole budou účastníci, kteří splnili kvalifikační podmínky, vyzváni, aby podali předběžné nabídky.

„Zde již dávají konkrétní návrh plnění, údaje ke kritériím hodnocení a tak zvané předběžné nabídky. Po posouzení předběžných nabídek budou následovat jednání s účastníky zadávacího řízení, jejichž předmětem bude vylepšení návrhů ve prospěch zadavatele, tedy města. Po této fázi dojde k zafixování zadávacích podmínek do finální podoby tak, aby byly pro všechny účastníky zadávacího řízení stejné a jejich nabídky vzájemně porovnatelné. Následně pak budeme účastníky vybízet k finálnímu podání nabídek, které budou poté vyhodnoceny,“ vysvětluje Bláha.

Nová fotbalová aréna by v Hradci Králové měla stát do dvou let od podpisu smlouvy s vysoutěženým zhotovitelem. Vzhledem k tomu, že se podařilo schválit vypsání výběrového řízení, má město zase větší šanci na to získat důležitou dotaci od Národní sportovní agentury ve výši až 150 milionů korun.

(hyš-tz-kš)
hynek@salonkyhk.cz
Foto: Ondřej Littera