Neděle

21. dubna 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

K nápravě nedošlo, na provozovatele střediska DEKOS je uvalena exekuce

19. 3. 2021

page.Name
Provozovatel dekontaminačního a recyklačního střediska DEKOS na hradeckém Pražském Předměstí neplnil povinnost uloženou Krajským úřadem Královéhradeckého kraje a nezajistil odvoz nebezpečných odpadů v rozsahu nejméně 400 tun měsíčně, rozhodl úřad v prosinci roku 2019 o zastavení provozu. K nápravě však nedošlo a provozovatel nyní čelí exekuci.

„Společnost uložené nápravné opatření plnila jen částečně, když odvážela pouze 150 tun ročně. Letos však provozovatel odvezl pouze 13 tun. Proto krajský úřad letos v únoru podal návrh na nařízení exekuce. Tuto exekuci zahájil svým rozhodnutím Okresní soud v Hradci Králové 8. března,“ vysvětlil náměstek hejtmana Pavel Bělobrádek, který je odpovědný za oblast životního prostředí a zemědělství.

Nyní je výkon rozhodnutí krajského úřadu plně v kompetenci zvoleného soudního exekutora. Přesto bude, podle náměstka, krajský úřad i nadále průběžně kontrolovat stav tohoto zařízení. Středisko DEKOS působilo v areálu bývalé čistírny odpadních vod na Pražském Předměstí od 90. let minulého století. Sloužilo k likvidaci a recyklaci odpadů znečištěných ropnými látkami pomocí biotechnických a fyzikálně mechanických metod. Provozovatelem je společnost HYDROGEOLOGIE CHRUDIM, spol. s r. o.

Vzhledem k dlouhodobému a nezabezpečenému skladování odpadů uložil v březnu 2019 Krajský úřad Královéhradeckého kraje provozovateli povinnost provézt bezodkladný odvoz všech odpadů. Celkový stav zařízení se však nezlepšil, proto přistoupil v prosinci téhož roku k úplnému zastavení provozu. Protože ale provozovatel nadále neplnil své povinnosti, uložil mu v únoru 2020 krajský úřad pokutu ve výši 100 tisíc korun. Tuto pokutu provozovatel splatil, ale v jeho zařízení na Pražském Předměstí se stále nachází okolo dvou a půl tisíce tun nebezpečných odpadů.

(hyš-mf)
hynek@salonkyhk.cz
Ilustrační foto